Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
117363

QUY TRÌNH SỬA HỒ SƠ LIÊN THÔNG TRONG CÁC CHUỖI THỦ TỤC LIÊN THÔNG

Ngày 28/03/2024 10:48:10

QUY TRÌNH SỬA HỒ SƠ LIÊN THÔNG TRONG CÁC CHUỖI THỦ TỤC LIÊN THÔNG

QUY TRÌNH SỬA HỒ SƠ LIÊN THÔNG TRONG CÁC CHUỖI THỦ TỤC LIÊN THÔNG

QUY TRÌNH SỬA HỒ SƠ LIÊN THÔNG TRONG CÁC CHUỖI THỦ TỤC LIÊN THÔNG

QUY TRÌNH SỬA HỒ SƠ LIÊN THÔNG TRONG CÁC

CHUỖI THỦ TỤC LIÊN THÔNG

 

 

 

 

   I. Quy trình

1.      Thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

1.1. Quy trình

https://locthinh.ngoclac.thanhhoa.gov.vn/file/download/637264948.html

1.2. Mô tả quy trình

Tên bước

Tác nhân

Hệ thống

Mô tả

B1: Kê khai và gửi hồ sơ

Công dân

Phần mềm DVC liên thông

Công dân truy cập vào Phần mềm DVC liên thông thực hiện kê khai và gửi hồ sơ liên thông Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

B2: Tiếp nhận

Cán bộ tư pháp

Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung

Cán bộ tư pháp truy cập hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung để tiếp hành tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ còn thiếu cần bổ sung, cán bộ tiến hành yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung gửi trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho Phần mềm DVCLT. Phần mềm DVCLT xác định trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông. Và cho phép công dân sửa lại hồ sơ (trừ nhóm thông tin cơ quan thực hiện).

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bước 3

B3: Giải quyết hồ sơ ĐKKS thành công

Cán bộ tư pháp

Hệ thống ĐKQL hộ tịch, điện tử dùng chung

Cán bộ tư pháp tiến hành giải quyết hồ sơ ĐKKS trên hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung thành công, cấp được giấy khai sinh điện tử. Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung đồng bộ kết quả, trạng thái về phần mềm DVCLT.

B4: Nhận kết quả GKS điện tử, hoàn hiện hồ sơ đăng ký TT, cấp thẻ BHYT

Hệ thống

Phần mềm DVCLT

Phần mềm DVCLT nhận kết quả GKS điện tử và tiến hành hoàn thiện hồ sơ ĐKTT, cấp thẻ BHYT để gửi đồng thời cho cơ quan công an, BHXH

B5.1: Tiếp nhận

Cán bộ công an

Hệ thống CSDLQG về dân cư

Cán bộ công an truy cập vào hệ thống CSDLQG về dân cư để thực hiện tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ còn thiếu cần bổ sung, cán bộ tiến hành yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho Phần mềm DVCLT. Phần mềm DVCLT xác định trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông. Và cho phép công dân sửa lại hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bước 7.1

B5.2: Tiếp nhận

Cán bộ BHXH

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử

Cán bộ BHXH tiến hành tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.

B6.1: Sửa thông tin ĐKTT và thành phần hồ sơ ĐKTT

Công dân

Phần mềm DVCLT

Khi hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái hồ sơ là 6-Yêu cầu bổ sung hồ sơ, phần mềm dịch vụ công liên thông xác định trạng thái hồ sơ liên thông = Yêu cầu bổ sung hồ sơ. Chi tiết các hồ sơ đơn là hồ sơ ĐKTT được yêu cầu bổ sung, hệ thống chỉ cho phép sửa nhóm thông tin của Đăng ký thường trú:

-         Nhóm thông tin chủ hộ: Họ và tên chủ hộ, CMND/CCCD/ĐDCN của chủ hộ, Mối quan hệ với chủ hộ

-         Nhóm thông tin nơi đề nghị đăng ký thường trú: Địa chỉ chi tiết của nơi đề nghị đăng ký thường trú.

-         Thành phần hồ sơ của đăng ký thường trú bao gồm các đầu tài liệu sau:

(1)  Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (trường hợp trẻ còn bố, mẹ, người giám hộ thì phải có ý kiến đồng ý khi trẻ không ở cùng bố, mẹ, người giám hộ). Tờ khai cần có đầy đủ ý kiến, chữ ký của các thành phần tham gia trong mẫu

(2)  Giấy tờ chứng minh người giám hộ (Bắt buộc)

(3)  Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình (Bắt buộc)

(4)  Ý kiến đồng ý của cha mẹ, người giám hộ hoặc Giấy tờ chứng minh việc không còn cha mẹ. Nếu cha mẹ không ký và cho ý kiến vào tờ khai thay đổi thông tin về cư trú thì phải bắt buộc có văn bản ý kiến đồng ý của cha mẹ. Trường hợp không còn cha mẹ thì bắt buộc phải có giấy tờ chứng minh việc không còn cha mẹ

(5)  Văn bản xác nhận của UBND cấp xã về việc người đăng ký thường trú thuộc khoản 2 điều 17 Luật Cư trú (trẻ em trong cơ sở tín ngưỡng tôn giáo)

(6)  Xác nhận của UBND cấp xã về Cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở

(7)  Văn bản của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội đề nghị đăng ký thường trú đối với người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp

(8)  Giấy tờ, tài liệu xác nhận về việc chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp

(9)  Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện

(10)         Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về địa điểm phương tiện đăng ký đậu, đỗ thường xuyên

Sau khi công dân sửa xong, hệ thống xác định luồng gửi hồ sơ chỉ gửi lại hồ sơ Đăng ký thường trú vẫn với mã hồ sơ liên thông đã gửi lần 1 cho hệ thống CSDLQG về dân cư.

B6.2: Sửa thông tin của nội dung cấp thẻ BHYT

Công dân

Phần mềm DVCLT

Khi hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi trạng thái hồ sơ là 6-Yêu cầu bổ sung hồ sơ, phần mềm dịch vụ công liên thông xác định trạng thái hồ sơ liên thông = Yêu cầu bổ sung hồ sơ. Chi tiết các hồ sơ đơn là hồ sơ cấp thẻ BHYT được yêu cầu bổ sung, hệ thống chỉ cho phép sửa nhóm thông tin của cấp thẻ BHYT:

-         Nơi khám chữa bệnh ban đầu

-         Thông tin trên thẻ

Sau khi công dân sửa xong, hệ thống xác định luồng gửi hồ sơ chỉ gửi lại hồ sơ Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi vẫn với mã hồ sơ liên thông của lần gửi lần đầu cho hệ thống giao dịch BHXH điện tử

 

 

 

 


B7.1: Giải quyết hồ sơ thành công

Cán bộ công an

Hệ thống CSDLQG về dân cư

Cán bộ công an thực hiện giải quyết hồ sơ đăng ký thường trú thành công. Hệ thống CSDLQG về dân cư trả kết quả ĐKTT và trạng thái hồ sơ cho phần mềm DVCLT

B7.2: Giải quyết hồ sơ thành công

Cán bộ BHXH

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử

Cán bộ BHXH thực hiện giải quyết hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi thành công. Hệ thống giao dịch BHXH điện tử trả kết quả cấp thẻ và trạng thái hồ sơ cho phần mềm DVCLT

B8.1: Tra cứu trạng thái, kết quả

Công dân

Phần mềm DVCLT

Công dân truy cập vào phần mềm DVCLT để tra cứu trạng thái, kết quả của hồ sơ đăng ký thường trú

B8.2: Tra cứu trạng thái, kết quả

Công dân

Phần mềm DVCLT

Công dân truy cập vào phần mềm DVCLT để tra cứu trạng thái, kết quả của hồ sơ cấp thẻ BHYT

1.3.           Các nội dung cần chú ý

-         Trạng thái hồ sơ liên thông khi chuyển bước công an là Đang xử lý, nếu công an yêu cầu bổ sung hồ sơ thì xác lập trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông.

-         Nếu hồ sơ được yêu cầu bổ sung bởi công an (Hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái 6= Yêu cầu bổ sung hồ sơ qua API nhận trạng thái, kết quả) thì cho phép công dân sửa lại các thông tin của Đăng ký thường trú. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ yêu cầu bổ sung hồ sơ – do bước công an yêu cầu bổ sung và gửi hồ sơ. Hệ thống DVCLT chỉ gửi hồ sơ Đăng ký thường trú cho hệ thống CSDLQG về dân cư qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới) với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên. Hệ thống CSDLQG về dân cư kiểm tra nếu hồ sơ trong CSDL của dân cư đang ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì cho phép nhận để tiếp tục cho cán bộ tiếp nhận, nếu không ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì chặn vì lỗi gửi trùng mã hồ sơ (theo như điều kiện logic chặn gửi trùng mã hồ sơ như hiện tại).

-         Nếu hồ sơ được yêu cầu bổ sung bởi BHXH (Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi trạng thái 6= Yêu cầu bổ sung hồ sơ qua API nhận trạng thái, kết quả) thì cho phép công dân sửa lại các thông tin của Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ yêu cầu bổ sung hồ sơ – do bước BHXH yêu cầu bổ sung và gửi hồ sơ. Hệ thống DVCLT chỉ gửi hồ sơ Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi cho hệ thống giao dịch BHXH điện tử qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới) với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên. Hệ thống giao dịch BHXH điện tử kiểm tra nếu hồ sơ trong CSDL của BHXH đang ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì cho phép nhận để tiếp tục cho cán bộ tiếp nhận, nếu không ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì chặn vì lỗi gửi trùng mã hồ sơ (theo như điều kiện logic chặn gửi trùng mã hồ sơ như hiện tại).

-         Nếu hồ sơ được Yêu cầu bổ sung hồ sơ bởi cả công an và BHXH thì cho phép công dân sửa lại thông tin của cả Đăng ký thường trú và Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ này, hệ thống gửi lại cả 2 hồ sơ Đăng ký thường trú và Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi cho hệ thống CSDLQG về dân cư và Hệ thống giao dịch BHXH điện tử qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên cho 2 hệ thống này).

-         Nếu hồ sơ được Yêu cầu bổ sung hồ sơ bởi 1 trong 2 cơ quan công an, BHXH, và công dân đang tiến hành sửa thông tin hồ sơ này thì cơ quan còn lại tiếp tục trả về trạng thái yêu cầu bổ sung hồ sơ. Thì khi nhấn nút Hoàn thành, gửi hồ sơ, hệ thống đưa ra thông báo Yêu cầu công dân kê khai tiếp tục các thông tin của hồ sơ do cơ quan còn lại yêu cầu bổ sung.

          Thủ tục Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú

1.4.           Quy trình

https://locthinh.ngoclac.thanhhoa.gov.vn/file/download/637264949.html

 

1.5.           Mô tả quy trình

Tên bước

Tác nhân

Hệ thống

Mô tả

B1: Kê khai và gửi hồ sơ

Công dân

Phần mềm DVC liên thông

Công dân truy cập vào Phần mềm DVC liên thông thực hiện kê khai và gửi hồ sơ liên thông Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú

B2: Tiếp nhận

Cán bộ tư pháp

Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung

Cán bộ tư pháp truy cập hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung để tiếp hành tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ còn thiếu cần bổ sung, cán bộ tiến hành yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung gửi trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho Phần mềm DVCLT. Phần mềm DVCLT xác định trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông. Và cho phép công dân sửa lại hồ sơ (trừ nhóm thông tin cơ quan thực hiện).

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bước 3

B3: Giải quyết hồ sơ ĐKKT thành công

Cán bộ tư pháp

Hệ thống ĐKQL hộ tịch, điện tử dùng chung

Cán bộ tư pháp tiến hành giải quyết hồ sơ ĐKKT trên hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung thành công, cấp được trích lục khai tử điện tử. Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung đồng bộ kết quả, trạng thái về phần mềm DVCLT.

B4: Nhận kết quả trích lục khai tử  điện tử, hoàn hiện hồ sơ xóa ĐKTT

Hệ thống

Phần mềm DVCLT

Phần mềm DVCLT nhận kết quả trích lục khai tử điện tử và tiến hành hoàn thiện hồ sơ Xóa ĐKTT để gửi đồng thời cho cơ quan công an.

B5: Tiếp nhận

Cán bộ công an

Hệ thống CSDLQG về dân cư

Cán bộ công an truy cập vào hệ thống CSDLQG về dân cư để thực hiện tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ còn thiếu cần bổ sung, cán bộ tiến hành yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho Phần mềm DVCLT. Phần mềm DVCLT xác định trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông. Và cho phép công dân sửa lại hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bước 7

B6: Sửa thông tin ĐKTT và thành phần hồ sơ ĐKTT

Công dân

Phần mềm DVCLT

Khi hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái hồ sơ là Yêu cầu bổ sung hồ sơ, phần mềm dịch vụ công liên thông xác định trạng thái hồ sơ liên thông = Yêu cầu bổ sung hồ sơ. Chi tiết các hồ sơ đơn là hồ sơ ĐKTT được yêu cầu bổ sung, hệ thống chỉ cho phép sửa nhóm thông tin của Xóa Đăng ký thường trú:

-         Nhóm thông tin chủ hộ: Họ và tên chủ hộ, CMND/CCCD/ĐDCN của chủ hộ, Mối quan hệ với chủ hộ

-         Nhóm thông tin nơi cư trú

-         Thành phần hồ sơ của đăng ký thường trú bao gồm các đầu tài liệu sau:

(1)  Tờ khai thay đổi thông tin cư trú

Sau khi công dân sửa xong, hệ thống xác định luồng gửi hồ sơ chỉ gửi lại hồ sơ Đăng ký thường trú vẫn với mã hồ sơ liên thông và hồ sơ đơn của lần gửi 1 cho hệ thống CSDLQG về dân cư.

B7: Giải quyết hồ sơ thành công

Cán bộ công an

Hệ thống CSDLQG về dân cư

Cán bộ công an thực hiện giải quyết hồ sơ Xóa đăng ký thường trú thành công. Hệ thống CSDLQG về dân cư trả kết quả ĐKTT và trạng thái hồ sơ cho phần mềm DVCLT

B8: Tra cứu trạng thái, kết quả

Công dân

Phần mềm DVCLT

Công dân truy cập vào phần mềm DVCLT để tra cứu trạng thái, kết quả của hồ sơ.

1.6.           Các nội dung cần chú ý

-         Trạng thái hồ sơ liên thông khi chuyển bước công an là Đang xử lý, nếu công an yêu cầu bổ sung hồ sơ thì xác lập trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông.

-         Nếu hồ sơ được yêu cầu bổ sung bởi công an (Hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái 6= Yêu cầu bổ sung hồ sơ qua API nhận trạng thái, kết quả) thì cho phép công dân sửa lại các thông tin của Xóa Đăng ký thường trú. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ yêu cầu bổ sung hồ sơ – do bước công an yêu cầu bổ sung và gửi hồ sơ. Hệ thống DVCLT chỉ gửi hồ sơ Xóa Đăng ký thường trú cho hệ thống CSDLQG về dân cư qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới) với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên. Hệ thống CSDLQG về dân cư kiểm tra nếu hồ sơ trong CSDL của dân cư đang ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì cho phép nhận để tiếp tục cho cán bộ tiếp nhận, nếu không ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì chặn vì lỗi gửi trùng mã hồ sơ (theo như điều kiện logic chặn gửi trùng mã hồ sơ như hiện tại).

-         2.Thủ tục Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng – Trường hợp hồ sơ về BHXH

1.7.           Quy trình

https://locthinh.ngoclac.thanhhoa.gov.vn/file/download/637264950.html

1.8 Mô tả quy trình

Tên bước

Tác nhân

Hệ thống

Mô tả

B1: Kê khai và gửi hồ sơ

Công dân

Phần mềm DVC liên thông

Công dân truy cập vào Phần mềm DVC liên thông thực hiện kê khai và gửi hồ sơ liên thông Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng.

B2: Tiếp nhận

Cán bộ tư pháp

Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung

Cán bộ tư pháp truy cập hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung để tiếp hành tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ còn thiếu cần bổ sung, cán bộ tiến hành yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung gửi trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho Phần mềm DVCLT. Phần mềm DVCLT xác định trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông. Và cho phép công dân sửa lại hồ sơ (trừ nhóm thông tin cơ quan thực hiện).

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bước 3

B3: Giải quyết hồ sơ ĐKKT thành công

Cán bộ tư pháp

Hệ thống ĐKQL hộ tịch, điện tử dùng chung

Cán bộ tư pháp tiến hành giải quyết hồ sơ ĐKKT trên hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung thành công, cấp được trích lục khai tử điện tử. Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung đồng bộ kết quả, trạng thái về phần mềm DVCLT.

B4: Nhận kết quả trích lục khai tử điện tử điện tử, hoàn hiện hồ sơ Xóa đăng ký thường trú, Trợ cấp mai

Hệ thống

Phần mềm DVCLT

Phần mềm DVCLT nhận kết quả trích lục khai tử điện tử và tiến hành hoàn thiện hồ sơ Xóa ĐKTT, Trợ cấp mai táng phí (hồ sơ đẩy về BHXH) để gửi đồng thời cho cơ quan công an, BHXH

B5.1: Tiếp nhận

Cán bộ công an

Hệ thống CSDLQG về dân cư

Cán bộ công an truy cập vào hệ thống CSDLQG về dân cư để thực hiện tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ còn thiếu cần bổ sung, cán bộ tiến hành yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho Phần mềm DVCLT. Phần mềm DVCLT xác định trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông. Và cho phép công dân sửa lại hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bước 7.1

B5.2: Tiếp nhận

Cán bộ BHXH

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử

Cán bộ BHXH tiến hành tiếp nhận hồ sơ trợ cấp mai táng phí

B6.1: Sửa thông tin Xóa ĐKTT và thành phần hồ sơ Xóa ĐKTT

Công dân

Phần mềm DVCLT

Khi hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái hồ sơ là Yêu cầu bổ sung hồ sơ, phần mềm dịch vụ công liên thông xác định trạng thái hồ sơ liên thông = Yêu cầu bổ sung hồ sơ. Chi tiết các hồ sơ đơn là hồ sơ Xóa ĐKTT được yêu cầu bổ sung, hệ thống chỉ cho phép sửa nhóm thông tin của Xóa Đăng ký thường trú:

-         Nhóm thông tin chủ hộ: Họ và tên chủ hộ, CMND/CCCD/ĐDCN của chủ hộ, Mối quan hệ với chủ hộ

-         Nhóm thông tin nơi cư trú

-         Thành phần hồ sơ của đăng ký thường trú bao gồm các đầu tài liệu sau:

(1)  Tờ khai thay đổi thông tin cư trú

Sau khi công dân sửa xong, hệ thống xác định luồng gửi hồ sơ chỉ gửi lại hồ sơ Xóa Đăng ký thường trú vẫn với mã hồ sơ liên thông và hồ sơ đơn của lần gửi 1 cho hệ thống CSDLQG về dân cư.

B6.2: Sửa thông tin Trợ cấp mai táng phí

Công dân

Phần mềm DVCLT

Khi hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi trạng thái hồ sơ là 6-Yêu cầu bổ sung hồ sơ, phần mềm dịch vụ công liên thông xác định trạng thái hồ sơ liên thông = Yêu cầu bổ sung hồ sơ. Chi tiết các hồ sơ đơn là Trợ cấp mai táng phí được yêu cầu bổ sung, hệ thống chỉ cho phép sửa nhóm thông tin của Trợ cấp mai táng phí:

-         Số BHXH/mã số BHXH

-         Nơi cư trú/nơi hưởng lưu hưu, trợ cấp/Nơi đóng BHXH

-         Thông tin cá nhân nhận trợ cấp mai táng

-         Thông tin của một nhân thân người chết

Sau khi công dân sửa xong, hệ thống xác định luồng gửi hồ sơ chỉ gửi lại hồ sơ Trợ cấp mai táng phí vẫn với mã hồ sơ liên thông đã gửi lần 1 cho hệ thống giao dịch BHXH điện tử.

B7.1: Giải quyết hồ sơ thành công

Cán bộ công an

Hệ thống CSDLQG về dân cư

Cán bộ công an thực hiện giải quyết hồ sơ Xóa đăng ký thường trú thành công. Hệ thống CSDLQG về dân cư trả kết quả Xóa ĐKTT và trạng thái hồ sơ cho phần mềm DVCLT

B7.2: Giải quyết hồ sơ thành công

Cán bộ BHXH

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử

Cán bộ BHXH thực hiện giải quyết hồ sơ trợ cấp mai táng phí thành công. Hệ thống giao dịch BHXH điện tử trả kết quả mai táng phí và trạng thái hồ sơ cho phần mềm DVCLT

B8.1: Tra cứu trạng thái, kết quả

Công dân

Phần mềm DVCLT

Công dân truy cập vào phần mềm DVCLT để tra cứu trạng thái, kết quả của hồ sơ Xóa đăng ký thường

B8.2: Tra cứu trạng thái, kết quả

Công dân

Phần mềm DVCLT

Công dân truy cập vào phần mềm DVCLT để tra cứu trạng thái, kết quả của hồ sơ.

 

           1.9Các nội dung cần chú ý

-         Trạng thái hồ sơ liên thông khi chuyển bước công an, BHXH là Đang xử lý, nếu công an yêu cầu bổ sung hồ sơ thì xác lập trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông.

-         Nếu hồ sơ được yêu cầu bổ sung bởi công an thì cho phép công dân sửa lại các thông tin của Xóa đăng ký thường trú. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ yêu cầu bổ sung hồ sơ – do bước công an yêu cầu bổ sung và gửi hồ sơ. Hệ thống DVCLT chỉ gửi hồ sơ Xóa đăng ký thường trú cho hệ thống CSDLQG về dân cư qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới) với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên. Hệ thống CSDLQG về dân cư kiểm tra nếu hồ sơ trong CSDL của dân cư đang ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì cho phép nhận để tiếp tục cho cán bộ tiếp nhận, nếu không ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì chặn vì lỗi gửi trùng mã hồ sơ (theo như điều kiện logic chặn gửi trùng mã hồ sơ như hiện tại).

-         Nếu hồ sơ được yêu cầu bổ sung bởi BHXH thì cho phép công dân sửa lại các thông tin của Trợ cấp mai táng phí của BHXH. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ yêu cầu bổ sung hồ sơ – do bước BHXH yêu cầu bổ sung và gửi hồ sơ. Hệ thống DVCLT chỉ gửi hồ sơ Trợ cấp mai táng phí cho hệ thống giao dịch BHXH điện tử qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới) với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên. Hệ thống giao dịch BHXH điện tử kiểm tra nếu hồ sơ trong CSDL của BHXH đang ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì cho phép nhận để tiếp tục cho cán bộ tiếp nhận, nếu không ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì chặn vì lỗi gửi trùng mã hồ sơ (theo như điều kiện logic chặn gửi trùng mã hồ sơ như hiện tại).

-         Nếu hồ sơ được Yêu cầu bổ sung hồ sơ bởi cả công an và BHXH thì cho phép công dân sửa lại thông tin của cả Xóa đăng ký thường trú và Trợ cấp mai táng phí. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ này, hệ thống gửi lại cả 2 hồ sơ Xóa đăng ký thường trú và Trợ cấp mai táng phí cho hệ thống CSDLQG về dân cư và Hệ thống của BHXH qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên.

-         Nếu hồ sơ được Yêu cầu bổ sung hồ sơ bởi 1 trong 2 cơ quan công an, BHXH, và công dân đang tiến hành sửa thông tin hồ sơ này thì cơ quan còn lại tiếp tục trả về trạng thái yêu cầu bổ sung hồ sơ. Thì khi nhấn nút Hoàn thành, gửi hồ sơ, hệ thống đưa ra thông báo Yêu cầu công dân kê khai tiếp tục các thông tin của hồ sơ do cơ quan còn lại yêu cầu bổ sung.

-          *Thủ tục Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng – Trường hợp hồ sơ về LĐTBXH

1.8.           Quy trình

https://locthinh.ngoclac.thanhhoa.gov.vn/file/download/637264951.html

 

1.9.Mô tả quy trình

Tên bước

Tác nhân

Hệ thống

Mô tả

B1: Kê khai và gửi hồ sơ

Công dân

Phần mềm DVC liên thông

Công dân truy cập vào Phần mềm DVC liên thông thực hiện kê khai và gửi hồ sơ liên thông Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng.

B2: Tiếp nhận

Cán bộ tư pháp

Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung

Cán bộ tư pháp truy cập hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung để tiếp hành tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ còn thiếu cần bổ sung, cán bộ tiến hành yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung gửi trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho Phần mềm DVCLT. Phần mềm DVCLT xác định trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông. Và cho phép công dân sửa lại hồ sơ (trừ nhóm thông tin cơ quan thực hiện).

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bước 3

B3: Giải quyết hồ sơ ĐKKT thành công

Cán bộ tư pháp

Hệ thống ĐKQL hộ tịch, điện tử dùng chung

Cán bộ tư pháp tiến hành giải quyết hồ sơ ĐKKT trên hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung thành công, cấp được trích lục khai tử điện tử. Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung đồng bộ kết quả, trạng thái về phần mềm DVCLT.

B4: Nhận kết quả trích lục khai tử điện tử điện tử, hoàn hiện hồ sơ Xóa đăng ký thường trú, Trợ cấp mai phí/Hỗ trợ chi phí mai táng

Hệ thống

Phần mềm DVCLT

Phần mềm DVCLT nhận kết quả trích lục khai tử điện tử và tiến hành hoàn thiện hồ sơ Xóa ĐKTT, Trợ cấp mai táng phí (hồ sơ đẩy về LĐTBXH) để gửi đồng thời cho cơ quan công an, LĐTBXH

B5.1: Tiếp nhận

Cán bộ công an

Hệ thống CSDLQG về dân cư

Cán bộ công an truy cập vào hệ thống CSDLQG về dân cư để thực hiện tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ còn thiếu cần bổ sung, cán bộ tiến hành yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho Phần mềm DVCLT. Phần mềm DVCLT xác định trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông. Và cho phép công dân sửa lại hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bước 7.1

B5.2: Tiếp nhận

Cán bộ LĐTBXH

Hệ thống của bộ LĐTBXH

Cán bộ LĐTBXH tiến hành tiếp nhận hồ sơ trợ cấp mai táng phí

B6.1: Sửa thông tin Xóa ĐKTT và thành phần hồ sơ Xóa ĐKTT

Công dân

Phần mềm DVCLT

Khi hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái hồ sơ là Yêu cầu bổ sung hồ sơ, phần mềm dịch vụ công liên thông xác định trạng thái hồ sơ liên thông = Yêu cầu bổ sung hồ sơ. Chi tiết các hồ sơ đơn là hồ sơ ĐKTT được yêu cầu bổ sung, hệ thống chỉ cho phép sửa nhóm thông tin của Xóa Đăng ký thường trú:

-         Nhóm thông tin chủ hộ: Họ và tên chủ hộ, CMND/CCCD/ĐDCN của chủ hộ, Mối quan hệ với chủ hộ

-         Nhóm thông tin nơi cư trú

-         Thành phần hồ sơ của đăng ký thường trú bao gồm các đầu tài liệu sau:

(2)  Tờ khai thay đổi thông tin cư trú

Sau khi công dân sửa xong, hệ thống xác định luồng gửi hồ sơ chỉ gửi lại hồ sơ Xóa Đăng ký thường trú vẫn với mã hồ sơ liên thông và hồ sơ đơn của lần gửi 1 cho hệ thống CSDLQG về dân cư.

B6.2: Sửa thông tin Trợ cấp mai táng phí

Công dân

Phần mềm DVCLT

Khi hệ thống giao dịch LĐTBXH điện tử gửi trạng thái hồ sơ là Yêu cầu bổ sung hồ sơ, phần mềm dịch vụ công liên thông xác định trạng thái hồ sơ liên thông = Yêu cầu bổ sung hồ sơ. Chi tiết các hồ sơ đơn là hồ sơ Trợ cấp mai táng phí được yêu cầu bổ sung, hệ thống chỉ cho phép sửa

1.      Nhóm thông tin của Trợ cấp mai táng phí:

-         Thông tin mai táng phí

-         Thông tin cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận trợ cấp

Và các thành phần hồ sơ đi kèm

2.      Nhóm thông tin của Hỗ trợ chi phí mai táng:

-         Thông tin mai táng phí

-         Thông tin cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận trợ cấp

Và các thành phần hồ sơ đi kèm

B7.1: Giải quyết hồ sơ thành công

Cán bộ công an

Hệ thống CSDLQG về dân cư

Cán bộ công an thực hiện giải quyết hồ sơ Xóa đăng ký thường trú thành công. Hệ thống CSDLQG về dân cư trả kết quả Xóa ĐKTT và trạng thái hồ sơ cho phần mềm DVCLT

B7.2: Giải quyết hồ sơ thành công

Cán bộ LĐTBXH

Hệ thống của bộ LĐTBXH

Cán bộ LĐTBXH thực hiện giải quyết hồ sơ trợ cấp mai táng phí thành công. Hệ thống của bộ LĐTBXH trả kết quả mai táng phí và trạng thái hồ sơ cho phần mềm DVCLT

B8.1: Tra cứu trạng thái, kết quả

Công dân

Phần mềm DVCLT

Công dân truy cập vào phần mềm DVCLT để tra cứu trạng thái, kết quả của hồ sơ Xóa đăng ký thường trú

B8.2: Tra cứu trạng thái, kết quả

Công dân

Phần mềm DVCLT

Công dân truy cập vào phần mềm DVCLT để tra cứu trạng thái, kết quả của hồ sơ Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng

 

 

1.11Các nội dung cần chú ý

-         Trạng thái hồ sơ liên thông khi chuyển bước công an, LĐTBXH là Đang xử lý, nếu 1 hoặc cả 2 cơ quan công an, LĐTBXH yêu cầu bổ sung hồ sơ thì xác lập trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông.

-         Nếu hồ sơ được yêu cầu bổ sung bởi công an thì cho phép công dân sửa lại các thông tin của Xóa đăng ký thường trú. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ yêu cầu bổ sung hồ sơ – do bước công an yêu cầu bổ sung và gửi hồ sơ. Hệ thống DVCLT chỉ gửi hồ sơ Xóa đăng ký thường trú cho hệ thống CSDLQG về dân cư qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới) với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên. Hệ thống CSDLQG về dân cư kiểm tra nếu hồ sơ trong CSDL của dân cư đang ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì cho phép nhận để tiếp tục cho cán bộ tiếp nhận, nếu không ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì chặn vì lỗi gửi trùng mã hồ sơ (theo như điều kiện logic chặn gửi trùng mã hồ sơ như hiện tại).

-         Nếu hồ sơ được yêu cầu bổ sung bởi LĐTBXH thì cho phép công dân sửa lại các thông tin của Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng của LĐTBXH. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ yêu cầu bổ sung hồ sơ – do bước LĐTBXH yêu cầu bổ sung và gửi hồ sơ. Hệ thống DVCLT chỉ gửi hồ sơ Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng cho hệ thống của LĐTBXH qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới) với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên. Hệ thống của LĐTBXH kiểm tra nếu hồ sơ trong CSDL của LĐTBXH đang ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì cho phép nhận để tiếp tục cho cán bộ tiếp nhận, nếu không ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì chặn vì lỗi gửi trùng mã hồ sơ (theo như điều kiện logic chặn gửi trùng mã hồ sơ như hiện tại).

-         Nếu hồ sơ được Yêu cầu bổ sung hồ sơ bởi cả công an và LĐTBXH thì cho phép công dân sửa lại thông tin của cả Xóa đăng ký thường trú và Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ này, hệ thống gửi lại cả 2 hồ sơ Xóa đăng ký thường trú và Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng cho hệ thống CSDLQG về dân cư và Hệ thống của bộ LĐTBXH qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên.

-         Nếu hồ sơ được Yêu cầu bổ sung hồ sơ bởi 1 trong 2 cơ quan công an, LĐTBXH, và công dân đang tiến hành sửa thông tin hồ sơ này thì cơ quan còn lại tiếp tục trả về trạng thái yêu cầu bổ sung hồ sơ. Thì khi nhấn nút Hoàn thành, gửi hồ sơ, hệ thống đưa ra thông báo Yêu cầu công dân kê khai tiếp tục các thông tin của hồ sơ do cơ quan còn lại yêu cầu bổ sung

*Thủ tục Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng – Trường hợp hồ sơ của người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà chết

1.10.        Quy trình

https://locthinh.ngoclac.thanhhoa.gov.vn/file/download/637264952.html

1.11.       Mô tả quy trình

Tên bước

Tác nhân

Hệ thống

Mô tả

B1: Kê khai và gửi hồ sơ

Công dân

Phần mềm DVC liên thông

Công dân truy cập vào Phần mềm DVC liên thông thực hiện kê khai và gửi hồ sơ liên thông Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng.

B2: Tiếp nhận

Cán bộ tư pháp

Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung

Cán bộ tư pháp truy cập hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung để tiếp hành tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ còn thiếu cần bổ sung, cán bộ tiến hành yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung gửi trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho Phần mềm DVCLT. Phần mềm DVCLT xác định trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông. Và cho phép công dân sửa lại hồ sơ (trừ nhóm thông tin cơ quan thực hiện).

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bước 3

B3: Giải quyết hồ sơ ĐKKT thành công

Cán bộ tư pháp

Hệ thống ĐKQL hộ tịch, điện tử dùng chung

Cán bộ tư pháp tiến hành giải quyết hồ sơ ĐKKT trên hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung thành công, cấp được trích lục khai tử điện tử. Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung đồng bộ kết quả, trạng thái về phần mềm DVCLT.

B4: Nhận kết quả trích lục khai tử điện tử điện tử, hoàn hiện hồ sơ Xóa đăng ký thường trú, Trợ cấp mai phí/Hỗ trợ chi phí mai táng

Hệ thống

Phần mềm DVCLT

Phần mềm DVCLT nhận kết quả trích lục khai tử điện tử và tiến hành hoàn thiện hồ sơ Xóa ĐKTT, Trợ cấp mai táng phí (hồ sơ đẩy về LĐTBXH) để gửi đồng thời cho cơ quan công an, LĐTBXH

B5.1: Tiếp nhận

Cán bộ công an

Hệ thống CSDLQG về dân cư

Cán bộ công an truy cập vào hệ thống CSDLQG về dân cư để thực hiện tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ còn thiếu cần bổ sung, cán bộ tiến hành yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho Phần mềm DVCLT. Phần mềm DVCLT xác định trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông. Và cho phép công dân sửa lại hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bước 7.1

B5.2: Tiếp nhận

Cán bộ BHXH

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử

Cán bộ BHXH tiến hành tiếp nhận hồ sơ ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất tháng

B6: Sửa thông tin Xóa ĐKTT và thành phần hồ sơ Xóa ĐKTT

Công dân

Phần mềm DVCLT

Khi hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái hồ sơ là 6-Yêu cầu bổ sung hồ sơ, phần mềm dịch vụ công liên thông xác định trạng thái hồ sơ liên thông = Yêu cầu bổ sung hồ sơ. Chi tiết các hồ sơ đơn là hồ sơ ĐKTT được yêu cầu bổ sung, hệ thống chỉ cho phép sửa nhóm thông tin của Xóa Đăng ký thường trú:

-         Nhóm thông tin chủ hộ: Họ và tên chủ hộ, CMND/CCCD/ĐDCN của chủ hộ, Mối quan hệ với chủ hộ

-         Nhóm thông tin nơi cư trú

-         Thành phần hồ sơ của đăng ký thường trú bao gồm các đầu tài liệu sau:

(3)  Tờ khai thay đổi thông tin cư trú

Sau khi công dân sửa xong, hệ thống xác định luồng gửi hồ sơ chỉ gửi lại hồ sơ Xóa Đăng ký thường trú vẫn với mã hồ sơ liên thông và hồ sơ đơn của lần gửi 1 cho hệ thống CSDLQG về dân cư.

B7.1: Giải quyết hồ sơ thành công

Cán bộ công an

Hệ thống CSDLQG về dân cư

Cán bộ công an thực hiện giải quyết hồ sơ Xóa đăng ký thường trú thành công. Hệ thống CSDLQG về dân cư trả kết quả Xóa ĐKTT và trạng thái hồ sơ cho phần mềm DVCLT

B7.2: Giải quyết hồ sơ thành công

Cán bộ BHXH

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử

Cán bộ BHXH thực hiện giải quyết hồ sơ ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất tháng. Hệ thống của BHXH trả kết quả quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất tháng và trạng thái hồ sơ cho phần mềm DVCLT. Chuyển sang bước 8.2

B8.1: Tra cứu trạng thái, kết quả

Công dân

Phần mềm DVCLT

Công dân truy cập vào phần mềm DVCLT để tra cứu trạng thái, kết quả của hồ sơ.

B8.2: Nhận quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, hoàn thiện hồ sơ mai táng phí của LĐTBXH

Hệ thống

Phần mềm DVCLT

Phần mềm DVCLT nhận quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ hệ thống giao dịch BHXH điện tử và hoàn thiện hồ sơ mai táng phí của LĐTBXH (Bảo trợ xã hội) và gửi về cho hệ thống của bộ LĐTBXH.

B9: Tiếp nhận

Cán bộ LĐTBXH

Hệ thống của bộ LĐTBXH

Cán bộ LĐTBXH tiến hành tiếp nhận hồ sơ trợ cấp mai táng phí

B10: Sửa thông tin hồ sơ mai táng phí và thành phần hồ sơ

Công dân

Phần mềm DVCLT

Khi hệ thống của Bộ LĐTBXH gửi trạng thái hồ sơ là 6-Yêu cầu bổ sung hồ sơ, phần mềm dịch vụ công liên thông xác định trạng thái hồ sơ liên thông = Yêu cầu bổ sung hồ sơ. Chi tiết các hồ sơ đơn là hồ sơ Trợ cấp mai táng phí được yêu cầu bổ sung, hệ thống chỉ cho phép sửa

1.      Nhóm thông tin của Hỗ trợ chi phí mai táng:

-         Thông tin mai táng phí

-         Thông tin cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận trợ cấp

 

B11: Giải quyết hồ sơ thành công

Cán bộ LĐTBXH

Hệ thống của bộ LĐTBXH

Cán bộ LĐTBXH thực hiện giải quyết hồ sơ trợ cấp mai táng phí thành công. Hệ thống của bộ LĐTBXH trả kết quả mai táng phí và trạng thái hồ sơ cho phần mềm DVCLT

B12: Tra cứu trạng thái, kết quả

Công dân

Phần mềm DVCLT

Công dân truy cập vào phần mềm DVCLT để tra cứu trạng thái, kết quả của hồ sơ.

1.12.       Các nội dung cần chú ý

-         Trạng thái hồ sơ liên thông khi chuyển bước công an, LĐTBXH là Đang xử lý, nếu 1 hoặc cả 2 cơ quan công an, LĐTBXH yêu cầu bổ sung hồ sơ thì xác lập trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông.

-         Nếu hồ sơ được yêu cầu bổ sung bởi công an thì cho phép công dân sửa lại các thông tin của Xóa đăng ký thường trú. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ yêu cầu bổ sung hồ sơ – do bước công an yêu cầu bổ sung và gửi hồ sơ. Hệ thống DVCLT chỉ gửi hồ sơ Xóa đăng ký thường trú cho hệ thống CSDLQG về dân cư qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới) với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên. Hệ thống CSDLQG về dân cư kiểm tra nếu hồ sơ trong CSDL của dân cư đang ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì cho phép nhận để tiếp tục cho cán bộ tiếp nhận, nếu không ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì chặn vì lỗi gửi trùng mã hồ sơ (theo như điều kiện logic chặn gửi trùng mã hồ sơ như hiện tại).

-         Nếu hồ sơ được yêu cầu bổ sung bởi LĐTBXH thì cho phép công dân sửa lại các thông tin của Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng của LĐTBXH. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ yêu cầu bổ sung hồ sơ – do bước LĐTBXH yêu cầu bổ sung và gửi hồ sơ. Hệ thống DVCLT chỉ gửi hồ sơ Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng cho hệ thống của LĐTBXH qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới) với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên. Hệ thống của LĐTBXH kiểm tra nếu hồ sơ trong CSDL của LĐTBXH đang ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì cho phép nhận để tiếp tục cho cán bộ tiếp nhận, nếu không ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì chặn vì lỗi gửi trùng mã hồ sơ (theo như điều kiện logic chặn gửi trùng mã hồ sơ như hiện tại).

-         Nếu hồ sơ được Yêu cầu bổ sung hồ sơ bởi cả công an và LĐTBXH thì cho phép công dân sửa lại thông tin của cả Xóa đăng ký thường trú và Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ này, hệ thống gửi lại cả 2 hồ sơ Xóa đăng ký thường trú và Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng cho hệ thống CSDLQG về dân cư và Hệ thống của bộ LĐTBXH qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên.

-         Nếu hồ sơ được Yêu cầu bổ sung hồ sơ bởi 1 trong 2 cơ quan công an, LĐTBXH, và công dân đang tiến hành sửa thông tin hồ sơ này thì cơ quan còn lại tiếp tục trả về trạng thái yêu cầu bổ sung hồ sơ. Thì khi nhấn nút Hoàn thành, gửi hồ sơ, hệ thống đưa ra thông báo Yêu cầu công dân kê khai tiếp tục các thông tin của hồ sơ do cơ quan còn lại yêu cầu bổ sung./.

  

QUY TRÌNH SỬA HỒ SƠ LIÊN THÔNG TRONG CÁC CHUỖI THỦ TỤC LIÊN THÔNG

Đăng lúc: 28/03/2024 10:48:10 (GMT+7)

QUY TRÌNH SỬA HỒ SƠ LIÊN THÔNG TRONG CÁC CHUỖI THỦ TỤC LIÊN THÔNG

QUY TRÌNH SỬA HỒ SƠ LIÊN THÔNG TRONG CÁC CHUỖI THỦ TỤC LIÊN THÔNG

QUY TRÌNH SỬA HỒ SƠ LIÊN THÔNG TRONG CÁC CHUỖI THỦ TỤC LIÊN THÔNG

QUY TRÌNH SỬA HỒ SƠ LIÊN THÔNG TRONG CÁC

CHUỖI THỦ TỤC LIÊN THÔNG

 

 

 

 

   I. Quy trình

1.      Thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

1.1. Quy trình

https://locthinh.ngoclac.thanhhoa.gov.vn/file/download/637264948.html

1.2. Mô tả quy trình

Tên bước

Tác nhân

Hệ thống

Mô tả

B1: Kê khai và gửi hồ sơ

Công dân

Phần mềm DVC liên thông

Công dân truy cập vào Phần mềm DVC liên thông thực hiện kê khai và gửi hồ sơ liên thông Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

B2: Tiếp nhận

Cán bộ tư pháp

Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung

Cán bộ tư pháp truy cập hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung để tiếp hành tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ còn thiếu cần bổ sung, cán bộ tiến hành yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung gửi trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho Phần mềm DVCLT. Phần mềm DVCLT xác định trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông. Và cho phép công dân sửa lại hồ sơ (trừ nhóm thông tin cơ quan thực hiện).

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bước 3

B3: Giải quyết hồ sơ ĐKKS thành công

Cán bộ tư pháp

Hệ thống ĐKQL hộ tịch, điện tử dùng chung

Cán bộ tư pháp tiến hành giải quyết hồ sơ ĐKKS trên hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung thành công, cấp được giấy khai sinh điện tử. Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung đồng bộ kết quả, trạng thái về phần mềm DVCLT.

B4: Nhận kết quả GKS điện tử, hoàn hiện hồ sơ đăng ký TT, cấp thẻ BHYT

Hệ thống

Phần mềm DVCLT

Phần mềm DVCLT nhận kết quả GKS điện tử và tiến hành hoàn thiện hồ sơ ĐKTT, cấp thẻ BHYT để gửi đồng thời cho cơ quan công an, BHXH

B5.1: Tiếp nhận

Cán bộ công an

Hệ thống CSDLQG về dân cư

Cán bộ công an truy cập vào hệ thống CSDLQG về dân cư để thực hiện tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ còn thiếu cần bổ sung, cán bộ tiến hành yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho Phần mềm DVCLT. Phần mềm DVCLT xác định trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông. Và cho phép công dân sửa lại hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bước 7.1

B5.2: Tiếp nhận

Cán bộ BHXH

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử

Cán bộ BHXH tiến hành tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.

B6.1: Sửa thông tin ĐKTT và thành phần hồ sơ ĐKTT

Công dân

Phần mềm DVCLT

Khi hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái hồ sơ là 6-Yêu cầu bổ sung hồ sơ, phần mềm dịch vụ công liên thông xác định trạng thái hồ sơ liên thông = Yêu cầu bổ sung hồ sơ. Chi tiết các hồ sơ đơn là hồ sơ ĐKTT được yêu cầu bổ sung, hệ thống chỉ cho phép sửa nhóm thông tin của Đăng ký thường trú:

-         Nhóm thông tin chủ hộ: Họ và tên chủ hộ, CMND/CCCD/ĐDCN của chủ hộ, Mối quan hệ với chủ hộ

-         Nhóm thông tin nơi đề nghị đăng ký thường trú: Địa chỉ chi tiết của nơi đề nghị đăng ký thường trú.

-         Thành phần hồ sơ của đăng ký thường trú bao gồm các đầu tài liệu sau:

(1)  Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (trường hợp trẻ còn bố, mẹ, người giám hộ thì phải có ý kiến đồng ý khi trẻ không ở cùng bố, mẹ, người giám hộ). Tờ khai cần có đầy đủ ý kiến, chữ ký của các thành phần tham gia trong mẫu

(2)  Giấy tờ chứng minh người giám hộ (Bắt buộc)

(3)  Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình (Bắt buộc)

(4)  Ý kiến đồng ý của cha mẹ, người giám hộ hoặc Giấy tờ chứng minh việc không còn cha mẹ. Nếu cha mẹ không ký và cho ý kiến vào tờ khai thay đổi thông tin về cư trú thì phải bắt buộc có văn bản ý kiến đồng ý của cha mẹ. Trường hợp không còn cha mẹ thì bắt buộc phải có giấy tờ chứng minh việc không còn cha mẹ

(5)  Văn bản xác nhận của UBND cấp xã về việc người đăng ký thường trú thuộc khoản 2 điều 17 Luật Cư trú (trẻ em trong cơ sở tín ngưỡng tôn giáo)

(6)  Xác nhận của UBND cấp xã về Cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở

(7)  Văn bản của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội đề nghị đăng ký thường trú đối với người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp

(8)  Giấy tờ, tài liệu xác nhận về việc chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp

(9)  Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện

(10)         Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về địa điểm phương tiện đăng ký đậu, đỗ thường xuyên

Sau khi công dân sửa xong, hệ thống xác định luồng gửi hồ sơ chỉ gửi lại hồ sơ Đăng ký thường trú vẫn với mã hồ sơ liên thông đã gửi lần 1 cho hệ thống CSDLQG về dân cư.

B6.2: Sửa thông tin của nội dung cấp thẻ BHYT

Công dân

Phần mềm DVCLT

Khi hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi trạng thái hồ sơ là 6-Yêu cầu bổ sung hồ sơ, phần mềm dịch vụ công liên thông xác định trạng thái hồ sơ liên thông = Yêu cầu bổ sung hồ sơ. Chi tiết các hồ sơ đơn là hồ sơ cấp thẻ BHYT được yêu cầu bổ sung, hệ thống chỉ cho phép sửa nhóm thông tin của cấp thẻ BHYT:

-         Nơi khám chữa bệnh ban đầu

-         Thông tin trên thẻ

Sau khi công dân sửa xong, hệ thống xác định luồng gửi hồ sơ chỉ gửi lại hồ sơ Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi vẫn với mã hồ sơ liên thông của lần gửi lần đầu cho hệ thống giao dịch BHXH điện tử

 

 

 

 


B7.1: Giải quyết hồ sơ thành công

Cán bộ công an

Hệ thống CSDLQG về dân cư

Cán bộ công an thực hiện giải quyết hồ sơ đăng ký thường trú thành công. Hệ thống CSDLQG về dân cư trả kết quả ĐKTT và trạng thái hồ sơ cho phần mềm DVCLT

B7.2: Giải quyết hồ sơ thành công

Cán bộ BHXH

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử

Cán bộ BHXH thực hiện giải quyết hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi thành công. Hệ thống giao dịch BHXH điện tử trả kết quả cấp thẻ và trạng thái hồ sơ cho phần mềm DVCLT

B8.1: Tra cứu trạng thái, kết quả

Công dân

Phần mềm DVCLT

Công dân truy cập vào phần mềm DVCLT để tra cứu trạng thái, kết quả của hồ sơ đăng ký thường trú

B8.2: Tra cứu trạng thái, kết quả

Công dân

Phần mềm DVCLT

Công dân truy cập vào phần mềm DVCLT để tra cứu trạng thái, kết quả của hồ sơ cấp thẻ BHYT

1.3.           Các nội dung cần chú ý

-         Trạng thái hồ sơ liên thông khi chuyển bước công an là Đang xử lý, nếu công an yêu cầu bổ sung hồ sơ thì xác lập trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông.

-         Nếu hồ sơ được yêu cầu bổ sung bởi công an (Hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái 6= Yêu cầu bổ sung hồ sơ qua API nhận trạng thái, kết quả) thì cho phép công dân sửa lại các thông tin của Đăng ký thường trú. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ yêu cầu bổ sung hồ sơ – do bước công an yêu cầu bổ sung và gửi hồ sơ. Hệ thống DVCLT chỉ gửi hồ sơ Đăng ký thường trú cho hệ thống CSDLQG về dân cư qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới) với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên. Hệ thống CSDLQG về dân cư kiểm tra nếu hồ sơ trong CSDL của dân cư đang ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì cho phép nhận để tiếp tục cho cán bộ tiếp nhận, nếu không ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì chặn vì lỗi gửi trùng mã hồ sơ (theo như điều kiện logic chặn gửi trùng mã hồ sơ như hiện tại).

-         Nếu hồ sơ được yêu cầu bổ sung bởi BHXH (Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi trạng thái 6= Yêu cầu bổ sung hồ sơ qua API nhận trạng thái, kết quả) thì cho phép công dân sửa lại các thông tin của Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ yêu cầu bổ sung hồ sơ – do bước BHXH yêu cầu bổ sung và gửi hồ sơ. Hệ thống DVCLT chỉ gửi hồ sơ Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi cho hệ thống giao dịch BHXH điện tử qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới) với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên. Hệ thống giao dịch BHXH điện tử kiểm tra nếu hồ sơ trong CSDL của BHXH đang ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì cho phép nhận để tiếp tục cho cán bộ tiếp nhận, nếu không ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì chặn vì lỗi gửi trùng mã hồ sơ (theo như điều kiện logic chặn gửi trùng mã hồ sơ như hiện tại).

-         Nếu hồ sơ được Yêu cầu bổ sung hồ sơ bởi cả công an và BHXH thì cho phép công dân sửa lại thông tin của cả Đăng ký thường trú và Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ này, hệ thống gửi lại cả 2 hồ sơ Đăng ký thường trú và Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi cho hệ thống CSDLQG về dân cư và Hệ thống giao dịch BHXH điện tử qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên cho 2 hệ thống này).

-         Nếu hồ sơ được Yêu cầu bổ sung hồ sơ bởi 1 trong 2 cơ quan công an, BHXH, và công dân đang tiến hành sửa thông tin hồ sơ này thì cơ quan còn lại tiếp tục trả về trạng thái yêu cầu bổ sung hồ sơ. Thì khi nhấn nút Hoàn thành, gửi hồ sơ, hệ thống đưa ra thông báo Yêu cầu công dân kê khai tiếp tục các thông tin của hồ sơ do cơ quan còn lại yêu cầu bổ sung.

          Thủ tục Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú

1.4.           Quy trình

https://locthinh.ngoclac.thanhhoa.gov.vn/file/download/637264949.html

 

1.5.           Mô tả quy trình

Tên bước

Tác nhân

Hệ thống

Mô tả

B1: Kê khai và gửi hồ sơ

Công dân

Phần mềm DVC liên thông

Công dân truy cập vào Phần mềm DVC liên thông thực hiện kê khai và gửi hồ sơ liên thông Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú

B2: Tiếp nhận

Cán bộ tư pháp

Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung

Cán bộ tư pháp truy cập hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung để tiếp hành tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ còn thiếu cần bổ sung, cán bộ tiến hành yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung gửi trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho Phần mềm DVCLT. Phần mềm DVCLT xác định trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông. Và cho phép công dân sửa lại hồ sơ (trừ nhóm thông tin cơ quan thực hiện).

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bước 3

B3: Giải quyết hồ sơ ĐKKT thành công

Cán bộ tư pháp

Hệ thống ĐKQL hộ tịch, điện tử dùng chung

Cán bộ tư pháp tiến hành giải quyết hồ sơ ĐKKT trên hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung thành công, cấp được trích lục khai tử điện tử. Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung đồng bộ kết quả, trạng thái về phần mềm DVCLT.

B4: Nhận kết quả trích lục khai tử  điện tử, hoàn hiện hồ sơ xóa ĐKTT

Hệ thống

Phần mềm DVCLT

Phần mềm DVCLT nhận kết quả trích lục khai tử điện tử và tiến hành hoàn thiện hồ sơ Xóa ĐKTT để gửi đồng thời cho cơ quan công an.

B5: Tiếp nhận

Cán bộ công an

Hệ thống CSDLQG về dân cư

Cán bộ công an truy cập vào hệ thống CSDLQG về dân cư để thực hiện tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ còn thiếu cần bổ sung, cán bộ tiến hành yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho Phần mềm DVCLT. Phần mềm DVCLT xác định trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông. Và cho phép công dân sửa lại hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bước 7

B6: Sửa thông tin ĐKTT và thành phần hồ sơ ĐKTT

Công dân

Phần mềm DVCLT

Khi hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái hồ sơ là Yêu cầu bổ sung hồ sơ, phần mềm dịch vụ công liên thông xác định trạng thái hồ sơ liên thông = Yêu cầu bổ sung hồ sơ. Chi tiết các hồ sơ đơn là hồ sơ ĐKTT được yêu cầu bổ sung, hệ thống chỉ cho phép sửa nhóm thông tin của Xóa Đăng ký thường trú:

-         Nhóm thông tin chủ hộ: Họ và tên chủ hộ, CMND/CCCD/ĐDCN của chủ hộ, Mối quan hệ với chủ hộ

-         Nhóm thông tin nơi cư trú

-         Thành phần hồ sơ của đăng ký thường trú bao gồm các đầu tài liệu sau:

(1)  Tờ khai thay đổi thông tin cư trú

Sau khi công dân sửa xong, hệ thống xác định luồng gửi hồ sơ chỉ gửi lại hồ sơ Đăng ký thường trú vẫn với mã hồ sơ liên thông và hồ sơ đơn của lần gửi 1 cho hệ thống CSDLQG về dân cư.

B7: Giải quyết hồ sơ thành công

Cán bộ công an

Hệ thống CSDLQG về dân cư

Cán bộ công an thực hiện giải quyết hồ sơ Xóa đăng ký thường trú thành công. Hệ thống CSDLQG về dân cư trả kết quả ĐKTT và trạng thái hồ sơ cho phần mềm DVCLT

B8: Tra cứu trạng thái, kết quả

Công dân

Phần mềm DVCLT

Công dân truy cập vào phần mềm DVCLT để tra cứu trạng thái, kết quả của hồ sơ.

1.6.           Các nội dung cần chú ý

-         Trạng thái hồ sơ liên thông khi chuyển bước công an là Đang xử lý, nếu công an yêu cầu bổ sung hồ sơ thì xác lập trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông.

-         Nếu hồ sơ được yêu cầu bổ sung bởi công an (Hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái 6= Yêu cầu bổ sung hồ sơ qua API nhận trạng thái, kết quả) thì cho phép công dân sửa lại các thông tin của Xóa Đăng ký thường trú. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ yêu cầu bổ sung hồ sơ – do bước công an yêu cầu bổ sung và gửi hồ sơ. Hệ thống DVCLT chỉ gửi hồ sơ Xóa Đăng ký thường trú cho hệ thống CSDLQG về dân cư qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới) với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên. Hệ thống CSDLQG về dân cư kiểm tra nếu hồ sơ trong CSDL của dân cư đang ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì cho phép nhận để tiếp tục cho cán bộ tiếp nhận, nếu không ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì chặn vì lỗi gửi trùng mã hồ sơ (theo như điều kiện logic chặn gửi trùng mã hồ sơ như hiện tại).

-         2.Thủ tục Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng – Trường hợp hồ sơ về BHXH

1.7.           Quy trình

https://locthinh.ngoclac.thanhhoa.gov.vn/file/download/637264950.html

1.8 Mô tả quy trình

Tên bước

Tác nhân

Hệ thống

Mô tả

B1: Kê khai và gửi hồ sơ

Công dân

Phần mềm DVC liên thông

Công dân truy cập vào Phần mềm DVC liên thông thực hiện kê khai và gửi hồ sơ liên thông Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng.

B2: Tiếp nhận

Cán bộ tư pháp

Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung

Cán bộ tư pháp truy cập hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung để tiếp hành tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ còn thiếu cần bổ sung, cán bộ tiến hành yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung gửi trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho Phần mềm DVCLT. Phần mềm DVCLT xác định trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông. Và cho phép công dân sửa lại hồ sơ (trừ nhóm thông tin cơ quan thực hiện).

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bước 3

B3: Giải quyết hồ sơ ĐKKT thành công

Cán bộ tư pháp

Hệ thống ĐKQL hộ tịch, điện tử dùng chung

Cán bộ tư pháp tiến hành giải quyết hồ sơ ĐKKT trên hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung thành công, cấp được trích lục khai tử điện tử. Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung đồng bộ kết quả, trạng thái về phần mềm DVCLT.

B4: Nhận kết quả trích lục khai tử điện tử điện tử, hoàn hiện hồ sơ Xóa đăng ký thường trú, Trợ cấp mai

Hệ thống

Phần mềm DVCLT

Phần mềm DVCLT nhận kết quả trích lục khai tử điện tử và tiến hành hoàn thiện hồ sơ Xóa ĐKTT, Trợ cấp mai táng phí (hồ sơ đẩy về BHXH) để gửi đồng thời cho cơ quan công an, BHXH

B5.1: Tiếp nhận

Cán bộ công an

Hệ thống CSDLQG về dân cư

Cán bộ công an truy cập vào hệ thống CSDLQG về dân cư để thực hiện tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ còn thiếu cần bổ sung, cán bộ tiến hành yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho Phần mềm DVCLT. Phần mềm DVCLT xác định trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông. Và cho phép công dân sửa lại hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bước 7.1

B5.2: Tiếp nhận

Cán bộ BHXH

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử

Cán bộ BHXH tiến hành tiếp nhận hồ sơ trợ cấp mai táng phí

B6.1: Sửa thông tin Xóa ĐKTT và thành phần hồ sơ Xóa ĐKTT

Công dân

Phần mềm DVCLT

Khi hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái hồ sơ là Yêu cầu bổ sung hồ sơ, phần mềm dịch vụ công liên thông xác định trạng thái hồ sơ liên thông = Yêu cầu bổ sung hồ sơ. Chi tiết các hồ sơ đơn là hồ sơ Xóa ĐKTT được yêu cầu bổ sung, hệ thống chỉ cho phép sửa nhóm thông tin của Xóa Đăng ký thường trú:

-         Nhóm thông tin chủ hộ: Họ và tên chủ hộ, CMND/CCCD/ĐDCN của chủ hộ, Mối quan hệ với chủ hộ

-         Nhóm thông tin nơi cư trú

-         Thành phần hồ sơ của đăng ký thường trú bao gồm các đầu tài liệu sau:

(1)  Tờ khai thay đổi thông tin cư trú

Sau khi công dân sửa xong, hệ thống xác định luồng gửi hồ sơ chỉ gửi lại hồ sơ Xóa Đăng ký thường trú vẫn với mã hồ sơ liên thông và hồ sơ đơn của lần gửi 1 cho hệ thống CSDLQG về dân cư.

B6.2: Sửa thông tin Trợ cấp mai táng phí

Công dân

Phần mềm DVCLT

Khi hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi trạng thái hồ sơ là 6-Yêu cầu bổ sung hồ sơ, phần mềm dịch vụ công liên thông xác định trạng thái hồ sơ liên thông = Yêu cầu bổ sung hồ sơ. Chi tiết các hồ sơ đơn là Trợ cấp mai táng phí được yêu cầu bổ sung, hệ thống chỉ cho phép sửa nhóm thông tin của Trợ cấp mai táng phí:

-         Số BHXH/mã số BHXH

-         Nơi cư trú/nơi hưởng lưu hưu, trợ cấp/Nơi đóng BHXH

-         Thông tin cá nhân nhận trợ cấp mai táng

-         Thông tin của một nhân thân người chết

Sau khi công dân sửa xong, hệ thống xác định luồng gửi hồ sơ chỉ gửi lại hồ sơ Trợ cấp mai táng phí vẫn với mã hồ sơ liên thông đã gửi lần 1 cho hệ thống giao dịch BHXH điện tử.

B7.1: Giải quyết hồ sơ thành công

Cán bộ công an

Hệ thống CSDLQG về dân cư

Cán bộ công an thực hiện giải quyết hồ sơ Xóa đăng ký thường trú thành công. Hệ thống CSDLQG về dân cư trả kết quả Xóa ĐKTT và trạng thái hồ sơ cho phần mềm DVCLT

B7.2: Giải quyết hồ sơ thành công

Cán bộ BHXH

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử

Cán bộ BHXH thực hiện giải quyết hồ sơ trợ cấp mai táng phí thành công. Hệ thống giao dịch BHXH điện tử trả kết quả mai táng phí và trạng thái hồ sơ cho phần mềm DVCLT

B8.1: Tra cứu trạng thái, kết quả

Công dân

Phần mềm DVCLT

Công dân truy cập vào phần mềm DVCLT để tra cứu trạng thái, kết quả của hồ sơ Xóa đăng ký thường

B8.2: Tra cứu trạng thái, kết quả

Công dân

Phần mềm DVCLT

Công dân truy cập vào phần mềm DVCLT để tra cứu trạng thái, kết quả của hồ sơ.

 

           1.9Các nội dung cần chú ý

-         Trạng thái hồ sơ liên thông khi chuyển bước công an, BHXH là Đang xử lý, nếu công an yêu cầu bổ sung hồ sơ thì xác lập trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông.

-         Nếu hồ sơ được yêu cầu bổ sung bởi công an thì cho phép công dân sửa lại các thông tin của Xóa đăng ký thường trú. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ yêu cầu bổ sung hồ sơ – do bước công an yêu cầu bổ sung và gửi hồ sơ. Hệ thống DVCLT chỉ gửi hồ sơ Xóa đăng ký thường trú cho hệ thống CSDLQG về dân cư qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới) với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên. Hệ thống CSDLQG về dân cư kiểm tra nếu hồ sơ trong CSDL của dân cư đang ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì cho phép nhận để tiếp tục cho cán bộ tiếp nhận, nếu không ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì chặn vì lỗi gửi trùng mã hồ sơ (theo như điều kiện logic chặn gửi trùng mã hồ sơ như hiện tại).

-         Nếu hồ sơ được yêu cầu bổ sung bởi BHXH thì cho phép công dân sửa lại các thông tin của Trợ cấp mai táng phí của BHXH. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ yêu cầu bổ sung hồ sơ – do bước BHXH yêu cầu bổ sung và gửi hồ sơ. Hệ thống DVCLT chỉ gửi hồ sơ Trợ cấp mai táng phí cho hệ thống giao dịch BHXH điện tử qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới) với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên. Hệ thống giao dịch BHXH điện tử kiểm tra nếu hồ sơ trong CSDL của BHXH đang ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì cho phép nhận để tiếp tục cho cán bộ tiếp nhận, nếu không ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì chặn vì lỗi gửi trùng mã hồ sơ (theo như điều kiện logic chặn gửi trùng mã hồ sơ như hiện tại).

-         Nếu hồ sơ được Yêu cầu bổ sung hồ sơ bởi cả công an và BHXH thì cho phép công dân sửa lại thông tin của cả Xóa đăng ký thường trú và Trợ cấp mai táng phí. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ này, hệ thống gửi lại cả 2 hồ sơ Xóa đăng ký thường trú và Trợ cấp mai táng phí cho hệ thống CSDLQG về dân cư và Hệ thống của BHXH qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên.

-         Nếu hồ sơ được Yêu cầu bổ sung hồ sơ bởi 1 trong 2 cơ quan công an, BHXH, và công dân đang tiến hành sửa thông tin hồ sơ này thì cơ quan còn lại tiếp tục trả về trạng thái yêu cầu bổ sung hồ sơ. Thì khi nhấn nút Hoàn thành, gửi hồ sơ, hệ thống đưa ra thông báo Yêu cầu công dân kê khai tiếp tục các thông tin của hồ sơ do cơ quan còn lại yêu cầu bổ sung.

-          *Thủ tục Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng – Trường hợp hồ sơ về LĐTBXH

1.8.           Quy trình

https://locthinh.ngoclac.thanhhoa.gov.vn/file/download/637264951.html

 

1.9.Mô tả quy trình

Tên bước

Tác nhân

Hệ thống

Mô tả

B1: Kê khai và gửi hồ sơ

Công dân

Phần mềm DVC liên thông

Công dân truy cập vào Phần mềm DVC liên thông thực hiện kê khai và gửi hồ sơ liên thông Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng.

B2: Tiếp nhận

Cán bộ tư pháp

Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung

Cán bộ tư pháp truy cập hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung để tiếp hành tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ còn thiếu cần bổ sung, cán bộ tiến hành yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung gửi trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho Phần mềm DVCLT. Phần mềm DVCLT xác định trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông. Và cho phép công dân sửa lại hồ sơ (trừ nhóm thông tin cơ quan thực hiện).

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bước 3

B3: Giải quyết hồ sơ ĐKKT thành công

Cán bộ tư pháp

Hệ thống ĐKQL hộ tịch, điện tử dùng chung

Cán bộ tư pháp tiến hành giải quyết hồ sơ ĐKKT trên hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung thành công, cấp được trích lục khai tử điện tử. Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung đồng bộ kết quả, trạng thái về phần mềm DVCLT.

B4: Nhận kết quả trích lục khai tử điện tử điện tử, hoàn hiện hồ sơ Xóa đăng ký thường trú, Trợ cấp mai phí/Hỗ trợ chi phí mai táng

Hệ thống

Phần mềm DVCLT

Phần mềm DVCLT nhận kết quả trích lục khai tử điện tử và tiến hành hoàn thiện hồ sơ Xóa ĐKTT, Trợ cấp mai táng phí (hồ sơ đẩy về LĐTBXH) để gửi đồng thời cho cơ quan công an, LĐTBXH

B5.1: Tiếp nhận

Cán bộ công an

Hệ thống CSDLQG về dân cư

Cán bộ công an truy cập vào hệ thống CSDLQG về dân cư để thực hiện tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ còn thiếu cần bổ sung, cán bộ tiến hành yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho Phần mềm DVCLT. Phần mềm DVCLT xác định trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông. Và cho phép công dân sửa lại hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bước 7.1

B5.2: Tiếp nhận

Cán bộ LĐTBXH

Hệ thống của bộ LĐTBXH

Cán bộ LĐTBXH tiến hành tiếp nhận hồ sơ trợ cấp mai táng phí

B6.1: Sửa thông tin Xóa ĐKTT và thành phần hồ sơ Xóa ĐKTT

Công dân

Phần mềm DVCLT

Khi hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái hồ sơ là Yêu cầu bổ sung hồ sơ, phần mềm dịch vụ công liên thông xác định trạng thái hồ sơ liên thông = Yêu cầu bổ sung hồ sơ. Chi tiết các hồ sơ đơn là hồ sơ ĐKTT được yêu cầu bổ sung, hệ thống chỉ cho phép sửa nhóm thông tin của Xóa Đăng ký thường trú:

-         Nhóm thông tin chủ hộ: Họ và tên chủ hộ, CMND/CCCD/ĐDCN của chủ hộ, Mối quan hệ với chủ hộ

-         Nhóm thông tin nơi cư trú

-         Thành phần hồ sơ của đăng ký thường trú bao gồm các đầu tài liệu sau:

(2)  Tờ khai thay đổi thông tin cư trú

Sau khi công dân sửa xong, hệ thống xác định luồng gửi hồ sơ chỉ gửi lại hồ sơ Xóa Đăng ký thường trú vẫn với mã hồ sơ liên thông và hồ sơ đơn của lần gửi 1 cho hệ thống CSDLQG về dân cư.

B6.2: Sửa thông tin Trợ cấp mai táng phí

Công dân

Phần mềm DVCLT

Khi hệ thống giao dịch LĐTBXH điện tử gửi trạng thái hồ sơ là Yêu cầu bổ sung hồ sơ, phần mềm dịch vụ công liên thông xác định trạng thái hồ sơ liên thông = Yêu cầu bổ sung hồ sơ. Chi tiết các hồ sơ đơn là hồ sơ Trợ cấp mai táng phí được yêu cầu bổ sung, hệ thống chỉ cho phép sửa

1.      Nhóm thông tin của Trợ cấp mai táng phí:

-         Thông tin mai táng phí

-         Thông tin cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận trợ cấp

Và các thành phần hồ sơ đi kèm

2.      Nhóm thông tin của Hỗ trợ chi phí mai táng:

-         Thông tin mai táng phí

-         Thông tin cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận trợ cấp

Và các thành phần hồ sơ đi kèm

B7.1: Giải quyết hồ sơ thành công

Cán bộ công an

Hệ thống CSDLQG về dân cư

Cán bộ công an thực hiện giải quyết hồ sơ Xóa đăng ký thường trú thành công. Hệ thống CSDLQG về dân cư trả kết quả Xóa ĐKTT và trạng thái hồ sơ cho phần mềm DVCLT

B7.2: Giải quyết hồ sơ thành công

Cán bộ LĐTBXH

Hệ thống của bộ LĐTBXH

Cán bộ LĐTBXH thực hiện giải quyết hồ sơ trợ cấp mai táng phí thành công. Hệ thống của bộ LĐTBXH trả kết quả mai táng phí và trạng thái hồ sơ cho phần mềm DVCLT

B8.1: Tra cứu trạng thái, kết quả

Công dân

Phần mềm DVCLT

Công dân truy cập vào phần mềm DVCLT để tra cứu trạng thái, kết quả của hồ sơ Xóa đăng ký thường trú

B8.2: Tra cứu trạng thái, kết quả

Công dân

Phần mềm DVCLT

Công dân truy cập vào phần mềm DVCLT để tra cứu trạng thái, kết quả của hồ sơ Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng

 

 

1.11Các nội dung cần chú ý

-         Trạng thái hồ sơ liên thông khi chuyển bước công an, LĐTBXH là Đang xử lý, nếu 1 hoặc cả 2 cơ quan công an, LĐTBXH yêu cầu bổ sung hồ sơ thì xác lập trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông.

-         Nếu hồ sơ được yêu cầu bổ sung bởi công an thì cho phép công dân sửa lại các thông tin của Xóa đăng ký thường trú. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ yêu cầu bổ sung hồ sơ – do bước công an yêu cầu bổ sung và gửi hồ sơ. Hệ thống DVCLT chỉ gửi hồ sơ Xóa đăng ký thường trú cho hệ thống CSDLQG về dân cư qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới) với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên. Hệ thống CSDLQG về dân cư kiểm tra nếu hồ sơ trong CSDL của dân cư đang ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì cho phép nhận để tiếp tục cho cán bộ tiếp nhận, nếu không ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì chặn vì lỗi gửi trùng mã hồ sơ (theo như điều kiện logic chặn gửi trùng mã hồ sơ như hiện tại).

-         Nếu hồ sơ được yêu cầu bổ sung bởi LĐTBXH thì cho phép công dân sửa lại các thông tin của Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng của LĐTBXH. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ yêu cầu bổ sung hồ sơ – do bước LĐTBXH yêu cầu bổ sung và gửi hồ sơ. Hệ thống DVCLT chỉ gửi hồ sơ Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng cho hệ thống của LĐTBXH qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới) với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên. Hệ thống của LĐTBXH kiểm tra nếu hồ sơ trong CSDL của LĐTBXH đang ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì cho phép nhận để tiếp tục cho cán bộ tiếp nhận, nếu không ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì chặn vì lỗi gửi trùng mã hồ sơ (theo như điều kiện logic chặn gửi trùng mã hồ sơ như hiện tại).

-         Nếu hồ sơ được Yêu cầu bổ sung hồ sơ bởi cả công an và LĐTBXH thì cho phép công dân sửa lại thông tin của cả Xóa đăng ký thường trú và Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ này, hệ thống gửi lại cả 2 hồ sơ Xóa đăng ký thường trú và Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng cho hệ thống CSDLQG về dân cư và Hệ thống của bộ LĐTBXH qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên.

-         Nếu hồ sơ được Yêu cầu bổ sung hồ sơ bởi 1 trong 2 cơ quan công an, LĐTBXH, và công dân đang tiến hành sửa thông tin hồ sơ này thì cơ quan còn lại tiếp tục trả về trạng thái yêu cầu bổ sung hồ sơ. Thì khi nhấn nút Hoàn thành, gửi hồ sơ, hệ thống đưa ra thông báo Yêu cầu công dân kê khai tiếp tục các thông tin của hồ sơ do cơ quan còn lại yêu cầu bổ sung

*Thủ tục Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng – Trường hợp hồ sơ của người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà chết

1.10.        Quy trình

https://locthinh.ngoclac.thanhhoa.gov.vn/file/download/637264952.html

1.11.       Mô tả quy trình

Tên bước

Tác nhân

Hệ thống

Mô tả

B1: Kê khai và gửi hồ sơ

Công dân

Phần mềm DVC liên thông

Công dân truy cập vào Phần mềm DVC liên thông thực hiện kê khai và gửi hồ sơ liên thông Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng.

B2: Tiếp nhận

Cán bộ tư pháp

Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung

Cán bộ tư pháp truy cập hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung để tiếp hành tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ còn thiếu cần bổ sung, cán bộ tiến hành yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung gửi trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho Phần mềm DVCLT. Phần mềm DVCLT xác định trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông. Và cho phép công dân sửa lại hồ sơ (trừ nhóm thông tin cơ quan thực hiện).

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bước 3

B3: Giải quyết hồ sơ ĐKKT thành công

Cán bộ tư pháp

Hệ thống ĐKQL hộ tịch, điện tử dùng chung

Cán bộ tư pháp tiến hành giải quyết hồ sơ ĐKKT trên hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung thành công, cấp được trích lục khai tử điện tử. Hệ thống ĐKQL hộ tịch điện tử dùng chung đồng bộ kết quả, trạng thái về phần mềm DVCLT.

B4: Nhận kết quả trích lục khai tử điện tử điện tử, hoàn hiện hồ sơ Xóa đăng ký thường trú, Trợ cấp mai phí/Hỗ trợ chi phí mai táng

Hệ thống

Phần mềm DVCLT

Phần mềm DVCLT nhận kết quả trích lục khai tử điện tử và tiến hành hoàn thiện hồ sơ Xóa ĐKTT, Trợ cấp mai táng phí (hồ sơ đẩy về LĐTBXH) để gửi đồng thời cho cơ quan công an, LĐTBXH

B5.1: Tiếp nhận

Cán bộ công an

Hệ thống CSDLQG về dân cư

Cán bộ công an truy cập vào hệ thống CSDLQG về dân cư để thực hiện tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ còn thiếu cần bổ sung, cán bộ tiến hành yêu cầu bổ sung hồ sơ. Hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho Phần mềm DVCLT. Phần mềm DVCLT xác định trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông. Và cho phép công dân sửa lại hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bước 7.1

B5.2: Tiếp nhận

Cán bộ BHXH

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử

Cán bộ BHXH tiến hành tiếp nhận hồ sơ ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất tháng

B6: Sửa thông tin Xóa ĐKTT và thành phần hồ sơ Xóa ĐKTT

Công dân

Phần mềm DVCLT

Khi hệ thống CSDLQG về dân cư gửi trạng thái hồ sơ là 6-Yêu cầu bổ sung hồ sơ, phần mềm dịch vụ công liên thông xác định trạng thái hồ sơ liên thông = Yêu cầu bổ sung hồ sơ. Chi tiết các hồ sơ đơn là hồ sơ ĐKTT được yêu cầu bổ sung, hệ thống chỉ cho phép sửa nhóm thông tin của Xóa Đăng ký thường trú:

-         Nhóm thông tin chủ hộ: Họ và tên chủ hộ, CMND/CCCD/ĐDCN của chủ hộ, Mối quan hệ với chủ hộ

-         Nhóm thông tin nơi cư trú

-         Thành phần hồ sơ của đăng ký thường trú bao gồm các đầu tài liệu sau:

(3)  Tờ khai thay đổi thông tin cư trú

Sau khi công dân sửa xong, hệ thống xác định luồng gửi hồ sơ chỉ gửi lại hồ sơ Xóa Đăng ký thường trú vẫn với mã hồ sơ liên thông và hồ sơ đơn của lần gửi 1 cho hệ thống CSDLQG về dân cư.

B7.1: Giải quyết hồ sơ thành công

Cán bộ công an

Hệ thống CSDLQG về dân cư

Cán bộ công an thực hiện giải quyết hồ sơ Xóa đăng ký thường trú thành công. Hệ thống CSDLQG về dân cư trả kết quả Xóa ĐKTT và trạng thái hồ sơ cho phần mềm DVCLT

B7.2: Giải quyết hồ sơ thành công

Cán bộ BHXH

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử

Cán bộ BHXH thực hiện giải quyết hồ sơ ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất tháng. Hệ thống của BHXH trả kết quả quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất tháng và trạng thái hồ sơ cho phần mềm DVCLT. Chuyển sang bước 8.2

B8.1: Tra cứu trạng thái, kết quả

Công dân

Phần mềm DVCLT

Công dân truy cập vào phần mềm DVCLT để tra cứu trạng thái, kết quả của hồ sơ.

B8.2: Nhận quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, hoàn thiện hồ sơ mai táng phí của LĐTBXH

Hệ thống

Phần mềm DVCLT

Phần mềm DVCLT nhận quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ hệ thống giao dịch BHXH điện tử và hoàn thiện hồ sơ mai táng phí của LĐTBXH (Bảo trợ xã hội) và gửi về cho hệ thống của bộ LĐTBXH.

B9: Tiếp nhận

Cán bộ LĐTBXH

Hệ thống của bộ LĐTBXH

Cán bộ LĐTBXH tiến hành tiếp nhận hồ sơ trợ cấp mai táng phí

B10: Sửa thông tin hồ sơ mai táng phí và thành phần hồ sơ

Công dân

Phần mềm DVCLT

Khi hệ thống của Bộ LĐTBXH gửi trạng thái hồ sơ là 6-Yêu cầu bổ sung hồ sơ, phần mềm dịch vụ công liên thông xác định trạng thái hồ sơ liên thông = Yêu cầu bổ sung hồ sơ. Chi tiết các hồ sơ đơn là hồ sơ Trợ cấp mai táng phí được yêu cầu bổ sung, hệ thống chỉ cho phép sửa

1.      Nhóm thông tin của Hỗ trợ chi phí mai táng:

-         Thông tin mai táng phí

-         Thông tin cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận trợ cấp

 

B11: Giải quyết hồ sơ thành công

Cán bộ LĐTBXH

Hệ thống của bộ LĐTBXH

Cán bộ LĐTBXH thực hiện giải quyết hồ sơ trợ cấp mai táng phí thành công. Hệ thống của bộ LĐTBXH trả kết quả mai táng phí và trạng thái hồ sơ cho phần mềm DVCLT

B12: Tra cứu trạng thái, kết quả

Công dân

Phần mềm DVCLT

Công dân truy cập vào phần mềm DVCLT để tra cứu trạng thái, kết quả của hồ sơ.

1.12.       Các nội dung cần chú ý

-         Trạng thái hồ sơ liên thông khi chuyển bước công an, LĐTBXH là Đang xử lý, nếu 1 hoặc cả 2 cơ quan công an, LĐTBXH yêu cầu bổ sung hồ sơ thì xác lập trạng thái Yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hồ sơ liên thông.

-         Nếu hồ sơ được yêu cầu bổ sung bởi công an thì cho phép công dân sửa lại các thông tin của Xóa đăng ký thường trú. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ yêu cầu bổ sung hồ sơ – do bước công an yêu cầu bổ sung và gửi hồ sơ. Hệ thống DVCLT chỉ gửi hồ sơ Xóa đăng ký thường trú cho hệ thống CSDLQG về dân cư qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới) với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên. Hệ thống CSDLQG về dân cư kiểm tra nếu hồ sơ trong CSDL của dân cư đang ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì cho phép nhận để tiếp tục cho cán bộ tiếp nhận, nếu không ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì chặn vì lỗi gửi trùng mã hồ sơ (theo như điều kiện logic chặn gửi trùng mã hồ sơ như hiện tại).

-         Nếu hồ sơ được yêu cầu bổ sung bởi LĐTBXH thì cho phép công dân sửa lại các thông tin của Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng của LĐTBXH. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ yêu cầu bổ sung hồ sơ – do bước LĐTBXH yêu cầu bổ sung và gửi hồ sơ. Hệ thống DVCLT chỉ gửi hồ sơ Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng cho hệ thống của LĐTBXH qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới) với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên. Hệ thống của LĐTBXH kiểm tra nếu hồ sơ trong CSDL của LĐTBXH đang ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì cho phép nhận để tiếp tục cho cán bộ tiếp nhận, nếu không ở trạng thái yêu cầu bổ sung thì chặn vì lỗi gửi trùng mã hồ sơ (theo như điều kiện logic chặn gửi trùng mã hồ sơ như hiện tại).

-         Nếu hồ sơ được Yêu cầu bổ sung hồ sơ bởi cả công an và LĐTBXH thì cho phép công dân sửa lại thông tin của cả Xóa đăng ký thường trú và Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng. Sau khi công dân sửa lại hồ sơ này, hệ thống gửi lại cả 2 hồ sơ Xóa đăng ký thường trú và Trợ cấp mai táng phí/Hỗ trợ chi phí mai táng cho hệ thống CSDLQG về dân cư và Hệ thống của bộ LĐTBXH qua API nhận hồ sơ (API hiện nay đang cung cấp để nhận hồ sơ khi tạo mới với mã hồ sơ liên thông đã được tạo từ lần gửi đầu tiên.

-         Nếu hồ sơ được Yêu cầu bổ sung hồ sơ bởi 1 trong 2 cơ quan công an, LĐTBXH, và công dân đang tiến hành sửa thông tin hồ sơ này thì cơ quan còn lại tiếp tục trả về trạng thái yêu cầu bổ sung hồ sơ. Thì khi nhấn nút Hoàn thành, gửi hồ sơ, hệ thống đưa ra thông báo Yêu cầu công dân kê khai tiếp tục các thông tin của hồ sơ do cơ quan còn lại yêu cầu bổ sung./.

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

công khai TTHC