Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
117363

Hội nghị Uỷ ban nhân dân huyện kỳ tháng 8 năm 2019

Ngày 23/08/2019 07:00:00

Giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Phúc Thịnh

Chiều ngày 20/8/2019, UBND huyện Ngọc Lặc tổ chức hội nghị UBND huyện kỳ tháng 8/2019. Đồng chí Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.
338f0223f57f857dHoi nghi UBND (1).jpg
Toàn cảnh kỳ họp tháng 8 năm 2019, UBND huyện Ngọc Lặc
Kỳ họp lần này hội nghị đã tập trung vào những nội dung chủ yếu đó là: thông qua dự thảo sơ kết 2 năm thực hiện Đề án "Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Ngọc Lặc giai đoạn 2017-2020”; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trọng tâm là Đô thị Ngọc Lặc đến năm 2025.

Tại hội nghị, sau khi nghe 2 nội dung báo cáo nêu trên, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao. Đối với dự thảo sơ kết 2 năm thực hiện Đề án: Phát triển kinh tế trang trại, gia trại trên địa bàn huyện Ngọc Lặc giai đoạn 2017 - 2020. Các ý kiến thảo luận tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa nền nông nghiệp, kinh tế trang trại, gia trại, phát triển bền vững và xứng tầm. Các đại biểu khẳng định: Những năm qua Kinh tế trang trại, gia trại đã có bước chuyển biến và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào đã phát triển, thực sự đi vào đời sống của nhân dân; số lượng trang trại, gia trại phát triển mới sau 2 năm thực hiện đề án đã tăng đáng kể. Đến nay trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã có 264 trang trại, gia trại, trong đó trang trại là 61 và gia trại là 203. Đặc biệt phương thức làm giầu từ kinh tế trang trại, gia trại đã được hình thành, định hướng rõ hơn trong suy nghĩ của nhân dân. Tuy nhiên nhiều ý kiến của các đại biểu cũng cho rằng: Trong những năm qua kinh tế trang trại tuy có phát triển nhưng chưa thực sự bền vững, do nhiều yếu tố tác động, chính vì vậy cần có các giải pháp mang tính bền vững, lâu dài hơn vì Ngọc Lặc là huyện có nền nông nghiệp và đất đai phù hợp phát triển lĩnh vực này. Đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Huyện ủy về: Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trọng tâm là Đô thị Ngọc Lặc đến năm 2025. Đây là kế hoạch nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

Trong thời gian qua công tác quản lý nhà nước về đất đai và quản lý trật tự xây dựng đi vào nền nếp, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật. Đặc biệt nâng cao vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể, xã hội và nhân dân cùng thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm tra, công tác quản lý sử dụng đất đai, quản lý trật tự xây dựng, hạn chế hành vi vi phạm, phải xử lý kiên quyết dứt điểm, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn, đặc biệt là Đô thị Ngọc Lặc, Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo cơ chế thông thoáng, đúng pháp luật để đẩy mạnh thu hút đầu tư trong quá trình phát triển, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội thúc đẩy kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện phát triển bền vững.

Góp ý riêng về bố cục của dự thảo báo cáo, và kế hoạch nêu trên, các đại biểu đã chỉ rõ những mặt được và chưa được trong nội dung báo cáo, đặc biệt là các số liệu, bố cục cần thật sự chính xác, rõ ràng, nội dung báo cáo không nên viết chung chung mà cần phải rõ từng nội dung cụ thể hơn.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phân tích kết quả đạt được cũng như những nguyên nhân tồn tại, sau 02 năm thực hiện Đề án phát triển kinh tế trang trại, gia trại trên địa bàn huyện, và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường quản lý Về đất đai, trật tự xây dựng, trọng tâm là Đô thị Ngọc Lặc đến năm 2025. Đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các Phòng chuyên môn và Văn phòng tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham gia tại hội nghị, để hoàn chỉnh báo cáo để trình Thường trực xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện. đối với nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các phòng chuyên môn với chức năng nhiệm vụ được giao cần tập trung đẩy mạnh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Phúc Thịnh, giải phóng mặt bằng đấu giá đất các xã, thị trấn. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức công tác thu ngân sách năm 2019.  

Hội nghị Uỷ ban nhân dân huyện kỳ tháng 8 năm 2019

Đăng lúc: 23/08/2019 07:00:00 (GMT+7)

Giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Phúc Thịnh

Chiều ngày 20/8/2019, UBND huyện Ngọc Lặc tổ chức hội nghị UBND huyện kỳ tháng 8/2019. Đồng chí Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.
338f0223f57f857dHoi nghi UBND (1).jpg
Toàn cảnh kỳ họp tháng 8 năm 2019, UBND huyện Ngọc Lặc
Kỳ họp lần này hội nghị đã tập trung vào những nội dung chủ yếu đó là: thông qua dự thảo sơ kết 2 năm thực hiện Đề án "Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Ngọc Lặc giai đoạn 2017-2020”; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trọng tâm là Đô thị Ngọc Lặc đến năm 2025.

Tại hội nghị, sau khi nghe 2 nội dung báo cáo nêu trên, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao. Đối với dự thảo sơ kết 2 năm thực hiện Đề án: Phát triển kinh tế trang trại, gia trại trên địa bàn huyện Ngọc Lặc giai đoạn 2017 - 2020. Các ý kiến thảo luận tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa nền nông nghiệp, kinh tế trang trại, gia trại, phát triển bền vững và xứng tầm. Các đại biểu khẳng định: Những năm qua Kinh tế trang trại, gia trại đã có bước chuyển biến và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào đã phát triển, thực sự đi vào đời sống của nhân dân; số lượng trang trại, gia trại phát triển mới sau 2 năm thực hiện đề án đã tăng đáng kể. Đến nay trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã có 264 trang trại, gia trại, trong đó trang trại là 61 và gia trại là 203. Đặc biệt phương thức làm giầu từ kinh tế trang trại, gia trại đã được hình thành, định hướng rõ hơn trong suy nghĩ của nhân dân. Tuy nhiên nhiều ý kiến của các đại biểu cũng cho rằng: Trong những năm qua kinh tế trang trại tuy có phát triển nhưng chưa thực sự bền vững, do nhiều yếu tố tác động, chính vì vậy cần có các giải pháp mang tính bền vững, lâu dài hơn vì Ngọc Lặc là huyện có nền nông nghiệp và đất đai phù hợp phát triển lĩnh vực này. Đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Huyện ủy về: Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trọng tâm là Đô thị Ngọc Lặc đến năm 2025. Đây là kế hoạch nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

Trong thời gian qua công tác quản lý nhà nước về đất đai và quản lý trật tự xây dựng đi vào nền nếp, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật. Đặc biệt nâng cao vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể, xã hội và nhân dân cùng thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm tra, công tác quản lý sử dụng đất đai, quản lý trật tự xây dựng, hạn chế hành vi vi phạm, phải xử lý kiên quyết dứt điểm, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn, đặc biệt là Đô thị Ngọc Lặc, Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo cơ chế thông thoáng, đúng pháp luật để đẩy mạnh thu hút đầu tư trong quá trình phát triển, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội thúc đẩy kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện phát triển bền vững.

Góp ý riêng về bố cục của dự thảo báo cáo, và kế hoạch nêu trên, các đại biểu đã chỉ rõ những mặt được và chưa được trong nội dung báo cáo, đặc biệt là các số liệu, bố cục cần thật sự chính xác, rõ ràng, nội dung báo cáo không nên viết chung chung mà cần phải rõ từng nội dung cụ thể hơn.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phân tích kết quả đạt được cũng như những nguyên nhân tồn tại, sau 02 năm thực hiện Đề án phát triển kinh tế trang trại, gia trại trên địa bàn huyện, và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường quản lý Về đất đai, trật tự xây dựng, trọng tâm là Đô thị Ngọc Lặc đến năm 2025. Đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các Phòng chuyên môn và Văn phòng tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham gia tại hội nghị, để hoàn chỉnh báo cáo để trình Thường trực xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện. đối với nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các phòng chuyên môn với chức năng nhiệm vụ được giao cần tập trung đẩy mạnh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Phúc Thịnh, giải phóng mặt bằng đấu giá đất các xã, thị trấn. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức công tác thu ngân sách năm 2019.  

công khai TTHC