Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
117363

Xã Phúc Thịnh đón đoàn kiểm tra cải cách hành chính của UBND Tỉnh Thanh Hóa

Ngày 07/08/2023 00:00:00

Xã Phúc Thịnh đón đoàn kiểm tra cải cách hành chính của UBND Tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-SNV, ngày 10/02/2023 của Sở Nội vụ về kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2023; Quyết định số 27/QĐ-SNV ngày 30/3/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt 1 năm 2023; Công văn số 1733/SNV-CCHC ngày 24/7/2023 của Sở Nội vụ về Thông báo chương trình làm việc của Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính đối với huyện Ngọc Lặc, trong đó có xã Phúc Thịnh.
CCHC6.jpg
cchc&.jpg

Ngày 05/7/2023 Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Phúc Thịnh theo kế hoạch. Qua kiểm tra tại xã, đoàn kiểm tra đánh giá xã cơ bản đã làm tốt công tác cải cách hành chính, niêm yết và thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính cấp xã, có bàn hướng dẫn nhập trực tuyến cho công dân đầy đủ.
cchc1.jpg
( Ông Nguyễn Bá Bình-CT.UBND
 xã báo cáo đoàn kiểm tra của tỉnh)

Đoàn kiểm tra đề nghị xã tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính tại xã, đa dạng hóa cách thức truyền thông, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được tiếp cận các thông tin về CCHC, đặc biệt là những hiệu quả tích cực mà CCHC mang lại, những cách thức mà người dân có thể đồng hành cùng với cơ quan hành chính nhà nước trong việc nâng cao hiệu quả công tác CCHC như: sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ thanh toán trực tuyến, tham gia góp ý thông qua các kênh mà cơ quan nhà nước lấy ý kiến của nhân dân về xây dựng chính sách… 
cchc.jpg
( Đoàn kiểm tra chụp ảnh lưu niệm tại công sở xã sau khi kiểm tra xong)
            Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng để kịp thời hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến. Có như vậy mới huy động sự tham gia đóng góp tích cực của người dân vào tiến trình chuyển đổi số, góp phần đẩy mạnh CCHC, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển./. 

  

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-SNV, ngày 10/02/2023 của Sở Nội vụ về kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2023; Quyết định số 27/QĐ-SNV ngày 30/3/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt 1 năm 2023; Công văn số 1733/SNV-CCHC ngày 24/7/2023 của Sở Nội vụ về Thông báo chương trình làm việc của Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính đối với huyện Ngọc Lặc, trong đó có xã Phúc Thịnh.
CCHC6.jpg
cchc&.jpg

Ngày 05/7/2023 Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Phúc Thịnh theo kế hoạch. Qua kiểm tra tại xã, đoàn kiểm tra đánh giá xã cơ bản đã làm tốt công tác cải cách hành chính, niêm yết và thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính cấp xã, có bàn hướng dẫn nhập trực tuyến cho công dân đầy đủ.
cchc1.jpg
( Ông Nguyễn Bá Bình-CT.UBND
 xã báo cáo đoàn kiểm tra của tỉnh)

Đoàn kiểm tra đề nghị xã tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính tại xã, đa dạng hóa cách thức truyền thông, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được tiếp cận các thông tin về CCHC, đặc biệt là những hiệu quả tích cực mà CCHC mang lại, những cách thức mà người dân có thể đồng hành cùng với cơ quan hành chính nhà nước trong việc nâng cao hiệu quả công tác CCHC như: sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ thanh toán trực tuyến, tham gia góp ý thông qua các kênh mà cơ quan nhà nước lấy ý kiến của nhân dân về xây dựng chính sách… 
cchc.jpg
( Đoàn kiểm tra chụp ảnh lưu niệm tại công sở xã sau khi kiểm tra xong)
            Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng để kịp thời hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến. Có như vậy mới huy động sự tham gia đóng góp tích cực của người dân vào tiến trình chuyển đổi số, góp phần đẩy mạnh CCHC, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển./. 

  

công khai TTHC