Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
117363

Hội nghị tổng kết công tác AN-QP; Xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Ngày 22/12/2022 14:28:09

Chiều 21/12/2022, Xã Phúc Thịnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ (XDCS và TH QCDC) năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; tổng kết công tác Quốc phòng- An ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự tại hội nghị có đồng chí Lương Chí Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng BCĐ XDCS và TH QCDC; Nguyễn Bá Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị thảo luận.

z3978923372376_451cb40ed9b8a1f4cf38c0b0dd58e12d.jpg 
Toàn cảnh hội nghị 
         Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp uỷ, chính quyền địa phương cùng  sự nỗ lực của các ban ngành, đoàn thể và tầng lớp nhân dân công tác Quốc phòng - An ninh trên địa bàn xã đạt được những kết quả quan trọng. Lực lượng vũ trang địa phương được nâng cao về chất lượng chính trị, tư tưởng. Lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng theo hướng “Vững mạnh, rộng khắp”, Đảm bảo công tác tuyển quân đủ số lượng, nâng cao về chất lượng, kết quả đạt được về QP – AN.
z3978925763123_edfed11ea2a8a810aa66126f9614317a.jpg
          Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước về QP-AN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Về công tác xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương được tăng cường bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, nâng cao trình độ, năng lực tham mưu, hiệp đồng của lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh với các loại tội phạm.
z3976878538472_180a0598746b318b571be07acdbb23a4.jpg
Đồng chí: Nguyễn Bá Bình - Phó BT Đảng uỷ, Chủ tịch UBND khai mạc và chủ trì hội nghị
          Năm 2022, việc triển khai thực hiện QCDC ở trên địa bàn xã đã có những chuyển biến tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng được quan tâm, công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể được chú trọng. Việc thực hiện QCDC cơ sở, nhất là ở địa bàn dân cư đi vào thực chất. Chính quyền địa phương đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về QCDC, vấn đề “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được thực hiện gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như “xây dựng nông thôn mới”, “xây dựng xã hội học tập”, “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, BCĐ các cấp cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong đó đã chú trọng kiểm tra chuyên đề tập trung vào những nhiệm vụ chính trị của xã. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện bài bản, chất lượng hơn.
z3978923238744_0072cde125bd697f11aad39bf6545f64 (1).jpg
          Nhân dịp này, đã trao Giấy khen cho những tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ công tác quốc phòng- an ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2022;
           Một số hình ảnh hội nghị:
z3978923238345_e10d3bf8e33a4c2f59adfa16c3b3be7a.jpg
z3978923243929_335ec0ad60218547ce355ca11ddf3e5d.jpg
z3978923339032_2959245acaf2c9d855a07243e020d104.jpg
z3978923372376_451cb40ed9b8a1f4cf38c0b0dd58e12d.jpg
z3978925776970_d99725a916add8f08b9b5969d340f88f.jpg

 

 

 

Hội nghị tổng kết công tác AN-QP; Xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đăng lúc: 22/12/2022 14:28:09 (GMT+7)

Chiều 21/12/2022, Xã Phúc Thịnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ (XDCS và TH QCDC) năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; tổng kết công tác Quốc phòng- An ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự tại hội nghị có đồng chí Lương Chí Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng BCĐ XDCS và TH QCDC; Nguyễn Bá Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị thảo luận.

z3978923372376_451cb40ed9b8a1f4cf38c0b0dd58e12d.jpg 
Toàn cảnh hội nghị 
         Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp uỷ, chính quyền địa phương cùng  sự nỗ lực của các ban ngành, đoàn thể và tầng lớp nhân dân công tác Quốc phòng - An ninh trên địa bàn xã đạt được những kết quả quan trọng. Lực lượng vũ trang địa phương được nâng cao về chất lượng chính trị, tư tưởng. Lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng theo hướng “Vững mạnh, rộng khắp”, Đảm bảo công tác tuyển quân đủ số lượng, nâng cao về chất lượng, kết quả đạt được về QP – AN.
z3978925763123_edfed11ea2a8a810aa66126f9614317a.jpg
          Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước về QP-AN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Về công tác xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương được tăng cường bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, nâng cao trình độ, năng lực tham mưu, hiệp đồng của lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh với các loại tội phạm.
z3976878538472_180a0598746b318b571be07acdbb23a4.jpg
Đồng chí: Nguyễn Bá Bình - Phó BT Đảng uỷ, Chủ tịch UBND khai mạc và chủ trì hội nghị
          Năm 2022, việc triển khai thực hiện QCDC ở trên địa bàn xã đã có những chuyển biến tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng được quan tâm, công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể được chú trọng. Việc thực hiện QCDC cơ sở, nhất là ở địa bàn dân cư đi vào thực chất. Chính quyền địa phương đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về QCDC, vấn đề “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được thực hiện gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như “xây dựng nông thôn mới”, “xây dựng xã hội học tập”, “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, BCĐ các cấp cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong đó đã chú trọng kiểm tra chuyên đề tập trung vào những nhiệm vụ chính trị của xã. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện bài bản, chất lượng hơn.
z3978923238744_0072cde125bd697f11aad39bf6545f64 (1).jpg
          Nhân dịp này, đã trao Giấy khen cho những tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ công tác quốc phòng- an ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2022;
           Một số hình ảnh hội nghị:
z3978923238345_e10d3bf8e33a4c2f59adfa16c3b3be7a.jpg
z3978923243929_335ec0ad60218547ce355ca11ddf3e5d.jpg
z3978923339032_2959245acaf2c9d855a07243e020d104.jpg
z3978923372376_451cb40ed9b8a1f4cf38c0b0dd58e12d.jpg
z3978925776970_d99725a916add8f08b9b5969d340f88f.jpg

 

 

 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

công khai TTHC