Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
117363

Đảng bộ xã Phúc Thịnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện 04 phong trào phát triển kinh tế - xã hội. và Chỉ thị số 20-CT/TU

Ngày 20/02/2024 15:40:43

Đảng bộ xã Phúc Thịnh đã tổ chức hội nghị triển khai Phát động cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam và Lịch sử Đảng bộ huyện Ngọc Lặc; triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 04/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy về thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 20 tháng 01 năm 2024 Đảng uỷ xã Phúc Thịnh đã tổ chức hội nghị triển khai Phát động cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam và Lịch sử Đảng bộ huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá; triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 04/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy  về thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội. 
quang cảnh tại hội nghị.jpg
Toàn cảnh hội nghị triển khai 
Đồng chí CT UBND phát biểu ý kiến.jpg
Đồng chí Nguyễn Bá Bình- Chủ tịch UBND phát biểu ý kiến tại hội nghị
đồng chí lương chí kiên. phát biểu tại hội nghị.jpg

 Kết luận hội nghị Đồng chí Bí thư đảng uỷ  nhấn mạnh Việc tổ chức triển khai thực hiện 04 phong trào phải đảm bảo đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, huy động được mọi tầng lớp Nhân dân, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động tích cực tham gia, tạo nên phong trào rộng khắp ở tất cả các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư trên địa bàn xã. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, kiểm tra và giám sát việc tổ chức thực hiện các phong trào để phong trào trở thành hoạt động thường xuyên, đi vào nếp sống của Nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; huy động các lực lượng xã hội, các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực chỉnh trang khuôn viên gia đình, vườn hộ; cơ quan, công sở, trồng hàng rào xanh nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 

  

Đảng bộ xã Phúc Thịnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện 04 phong trào phát triển kinh tế - xã hội. và Chỉ thị số 20-CT/TU

Đăng lúc: 20/02/2024 15:40:43 (GMT+7)

Đảng bộ xã Phúc Thịnh đã tổ chức hội nghị triển khai Phát động cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam và Lịch sử Đảng bộ huyện Ngọc Lặc; triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 04/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy về thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 20 tháng 01 năm 2024 Đảng uỷ xã Phúc Thịnh đã tổ chức hội nghị triển khai Phát động cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam và Lịch sử Đảng bộ huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá; triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 04/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy  về thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội. 
quang cảnh tại hội nghị.jpg
Toàn cảnh hội nghị triển khai 
Đồng chí CT UBND phát biểu ý kiến.jpg
Đồng chí Nguyễn Bá Bình- Chủ tịch UBND phát biểu ý kiến tại hội nghị
đồng chí lương chí kiên. phát biểu tại hội nghị.jpg

 Kết luận hội nghị Đồng chí Bí thư đảng uỷ  nhấn mạnh Việc tổ chức triển khai thực hiện 04 phong trào phải đảm bảo đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, huy động được mọi tầng lớp Nhân dân, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động tích cực tham gia, tạo nên phong trào rộng khắp ở tất cả các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư trên địa bàn xã. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, kiểm tra và giám sát việc tổ chức thực hiện các phong trào để phong trào trở thành hoạt động thường xuyên, đi vào nếp sống của Nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; huy động các lực lượng xã hội, các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực chỉnh trang khuôn viên gia đình, vườn hộ; cơ quan, công sở, trồng hàng rào xanh nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 

  

công khai TTHC