Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
117363

Xã Phúc Thịnh khơi công hai tuyến đường: Tuyến đường Làng Quên đi Làng Trạc và tuyến đường Làng Miềng đi Làng Sòng.

Ngày 11/09/2023 13:34:54

Sáng ngày 10 tháng 09 năm 2023 xã Phúc Thịnh tổ chức Lễ khởi công hai tuyến đường: Tuyến Làng Quên đi Làng Trạc và Tuyến Làng Miềng đi Làng sòng.

   Sáng ngày 10 tháng 09 năm 2023 xã Phúc Thịnh tổ chức Lễ khởi công hai tuyến đường: Tuyến Làng Quên đi Làng Trạc và Tuyến Làng Miềng đi Làng sòng.    Tới dự lễ khởi công có các đồng chí TT Đảng ủy- HĐND- UBND- MTTQ xã, các đồng chí Bí thu chi bộ, Trưởng làng của làng Quên; làng Trạc , làng Miềng và đại diện Công ty TNHH và tư vấn thiết kế xây dựng và Thương mại Bình minh. * Khởi công tuyến đường Làng Quên đi Làng Trạc, chủ đầu tư: UBND xã Phúc Thịnh, nhà thầu thi công Công ty TNHH và tư vấn thiết kế xây dựng và Thương mại Bình minh. Nguồn vốn Trung ương là: 802.506.814 đồng.

z4682129466625_8a1a841ded84edee97e769e488cd055b.jpg

                                                                                                                                                                                                               (Lễ khởi công tuyến đường làng Quên đi  làng Trạc)

z4682129438649_8b7683c18e7235dba2eeed3fe2775a47.jpg

 (Lễ khởi công tuyến đường làng Quên đi  làng Trạc)

* Cũng trong sáng 10/9/2023 xã Phúc Thịnh  Khởi công tuyến đường Làng Miềng đi Làng Sòng, chủ đầu tư: UBND xã Phúc Thịnh, nhà thầu thi công Công ty TNHH và tư vấn thiết kế xây dựng và Thương mại Bình minh. Nguồn vốn Trung ương là: 1.801.762.130 đồng.
z4682129414383_91778d8b674faf0736e9c6d91580fa73.jpg
 (Lễ khởi công tuyến đường Làng Miềng đi  Làng Sòng)


z4682129409189_55f3f14d0acc20b22f2c69bb435dadba.jpg
 (Lễ khởi công tuyến đường Làng Miềng đi  Làng Sòng)

                                                                                                                                                                                                  Thực hiện: Lê Giang
Xã Phúc Thịnh khơi công hai tuyến đường: Tuyến đường Làng Quên đi Làng Trạc và tuyến đường Làng Miềng đi Làng Sòng.

Đăng lúc: 11/09/2023 13:34:54 (GMT+7)

Sáng ngày 10 tháng 09 năm 2023 xã Phúc Thịnh tổ chức Lễ khởi công hai tuyến đường: Tuyến Làng Quên đi Làng Trạc và Tuyến Làng Miềng đi Làng sòng.

   Sáng ngày 10 tháng 09 năm 2023 xã Phúc Thịnh tổ chức Lễ khởi công hai tuyến đường: Tuyến Làng Quên đi Làng Trạc và Tuyến Làng Miềng đi Làng sòng.    Tới dự lễ khởi công có các đồng chí TT Đảng ủy- HĐND- UBND- MTTQ xã, các đồng chí Bí thu chi bộ, Trưởng làng của làng Quên; làng Trạc , làng Miềng và đại diện Công ty TNHH và tư vấn thiết kế xây dựng và Thương mại Bình minh. * Khởi công tuyến đường Làng Quên đi Làng Trạc, chủ đầu tư: UBND xã Phúc Thịnh, nhà thầu thi công Công ty TNHH và tư vấn thiết kế xây dựng và Thương mại Bình minh. Nguồn vốn Trung ương là: 802.506.814 đồng.

z4682129466625_8a1a841ded84edee97e769e488cd055b.jpg

                                                                                                                                                                                                               (Lễ khởi công tuyến đường làng Quên đi  làng Trạc)

z4682129438649_8b7683c18e7235dba2eeed3fe2775a47.jpg

 (Lễ khởi công tuyến đường làng Quên đi  làng Trạc)

* Cũng trong sáng 10/9/2023 xã Phúc Thịnh  Khởi công tuyến đường Làng Miềng đi Làng Sòng, chủ đầu tư: UBND xã Phúc Thịnh, nhà thầu thi công Công ty TNHH và tư vấn thiết kế xây dựng và Thương mại Bình minh. Nguồn vốn Trung ương là: 1.801.762.130 đồng.
z4682129414383_91778d8b674faf0736e9c6d91580fa73.jpg
 (Lễ khởi công tuyến đường Làng Miềng đi  Làng Sòng)


z4682129409189_55f3f14d0acc20b22f2c69bb435dadba.jpg
 (Lễ khởi công tuyến đường Làng Miềng đi  Làng Sòng)

                                                                                                                                                                                                  Thực hiện: Lê Giang
công khai TTHC