Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
117363

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phúc Thịnh - BLL SV Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp chung tay xây dựng NTM

Ngày 03/08/2023 07:11:10

Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Ban Thường vụ Đoàn xã Phúc Thịnh phối hợp với BLL SV Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp đã triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ xã nhà chung tay xây dựng nông thôn mới" với các nội dung trọng tâm: đẩy mạnh tuyên truyên về chủ trương xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng hạ tầng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng và tham gia phát triển kinh tế nông thôn; tích cực xây dựng đời sống văn hóa nông thôn.

bìa.jpg 
    Bên cạnh đó, Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu niên nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mọi người trong việc thực hiện các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường tuyên truyền các hoạt động trên hệ thống thông tin truyền thông và trên mạng xã hội để phản ánh về hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên, đặc biệt là những hoạt động cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, phản ánh những mô hình, điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

7.jpg
   Để tiếp tục phát huy vai trò thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới Đoàn xã xác định tập trung chỉ đạo các Chi đoàn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhân thức của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các Chi đoàn chủ động đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; lựa chọn các tiêu chí tham gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ xã nhà trong hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao nhất./.
   
Một số hình ảnh chung tay xây dựng NTM:

9.jpg
8.jpg
12.jpg
6.jpg
3.jpg
11.jpg16.jpg

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phúc Thịnh - BLL SV Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp chung tay xây dựng NTM

Đăng lúc: 03/08/2023 07:11:10 (GMT+7)

Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Ban Thường vụ Đoàn xã Phúc Thịnh phối hợp với BLL SV Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp đã triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ xã nhà chung tay xây dựng nông thôn mới" với các nội dung trọng tâm: đẩy mạnh tuyên truyên về chủ trương xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng hạ tầng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng và tham gia phát triển kinh tế nông thôn; tích cực xây dựng đời sống văn hóa nông thôn.

bìa.jpg 
    Bên cạnh đó, Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu niên nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mọi người trong việc thực hiện các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường tuyên truyền các hoạt động trên hệ thống thông tin truyền thông và trên mạng xã hội để phản ánh về hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên, đặc biệt là những hoạt động cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, phản ánh những mô hình, điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

7.jpg
   Để tiếp tục phát huy vai trò thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới Đoàn xã xác định tập trung chỉ đạo các Chi đoàn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhân thức của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các Chi đoàn chủ động đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; lựa chọn các tiêu chí tham gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ xã nhà trong hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao nhất./.
   
Một số hình ảnh chung tay xây dựng NTM:

9.jpg
8.jpg
12.jpg
6.jpg
3.jpg
11.jpg16.jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

công khai TTHC