Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
117363
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023

Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem

Kế hoạch theo dõi thị hành pháp luật

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật

Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem

Kê hoạch tuyên truyền phổ biến

Kế hoạch tuyên truyền Luật mới năm 2023

Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem

Hội nghị lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo luật đất đai (sửa đổi)

Thực hiện kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND Huyện Ngọc Lặc về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đât đai sửa đổi; Sáng ngày 22/02/2023 UBND xã Phúc Thịnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo luật đất đai sửa đổi

Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem

Kế hoạch tuyên truyền luật mới năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền luật mới năm 2022

Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh THCS năm 2022 về một số quy định NĐ 144 về xủa phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc tiểu số

Ngày 26/12/2022 Công an xã và Tư pháp tuyên truyền cho học sinh THCS về một số quy định NĐ 144 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc tiểu số

Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh THCS năm 2022 về một số quy định NĐ 144 về xủa phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc tiểu số

Ngày 26/12/2022 Công an xã và Tư pháp tuyên truyền cho học sinh THCS về một số quy định NĐ 144 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc tiểu số

Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh THCS năm 2022 về một số quy định NĐ 144 về xủa phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc tiểu số

Ngày 26/12/2022 Công an xã và Tư pháp tuyên truyền cho học sinh THCS về một số quy định NĐ 144 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc tiểu số

Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh THCS năm 2022 về một số quy định NĐ 144 về xủa phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc tiểu số

Ngày 26/12/2022 Công an xã và Tư pháp tuyên truyền cho học sinh THCS về một số quy định NĐ 144 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc tiểu số

Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh THCS năm 2022 về một số quy định NĐ 144 về xủa phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc tiểu số

Ngày 26/12/2022 Công an xã và Tư pháp tuyên truyền cho học sinh THCS về một số quy định NĐ 144 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc tiểu số

Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem

công khai TTHC