Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
117363

UBND xã Phúc Thịnh phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Ngọc Lặc tổ chức tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách, thành viên tổ hòa giải cơ sở các làng

Ngày 18/12/2023 11:02:18

Ngày 24 tháng 11 năm 2023 Hội đồng phổ biến pháp luật huyện Ngọc Lặc tổ chức tuyên truyền pháp luật Dân chủ cơ sở, Luật hòa giải vơ sở, tập huấn nghiệp vụ cho Hòa giải viên cơ sở và nghiệp vụ ban hành văn bản cho cán bộ, công chức UBND xã

         Ngày 24 tháng 11 năm 2023 UBND xã Phúc Thịnh phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Ngọc Lặc tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật và tập huấn cho hò giải viên cơ sở 8 làng và tập huấn nghiệp vụ ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước cho cán bộ, công chức, can bộ không chuyên trách xã,
       Đ/c Vũ Thị Hà Thường trực HDDPBGDPL- Trưởng phòng tư pháp huyện triển khai một số nội dung cơ bản của Luật dân chủ cơ sở; Luật hòa giải ở cơ sở; Luật phòng, chống bạo lực gia đình và tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho các thành viên tổ trưởng, tổ phó và thành viên tổ hòa giải các làng; tập huấn nghiệp vụ ban hành văn bản hành chính cho cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách xã. Tổng số học viên tham gia 153 đồng chí.
Hà 1.jpg
Hình ảnh Đ/c:  Vũ Thị Hà THường trực HĐPBGDPL huyện Ngọc Lặc tuyên truyền
Luật dân chủ cơ sở và tập huấn nghiệp vụ cho hòa giải viên và nghiệp vụ Banhành
văn bản quản lýhành chính nhà nước cho cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách
 
 
 
       Thông qua buổi tuyên truyền và tập huấn phâng nghiệp vụ các học viên tham gia lớp học nắm bắt được các nội dung cơ bản trong quá trình vận dụng thực tiễn vào quá trình hòa giải tại đơn vị mình về kết hợp giữa vận dụng pháp luật và vận dụng hương ước cộng đồng, vận dụng ảnh hưởng của người có uy tín, dòng họ... để thực hiện các vụ việc hòa giải trên cơ sở đúng quy định của pháp luật hiện hành.Ha 2.jpg

Toàn cảnh các học viên tham gia lớp học
 
 
           Sau khi kết thúc phầ, tập huấn nghiệp vụ hòa giải, Đ/c Vũ Thị Hà tiếp tục tập huấn nghiệp vụ chuyên mon về công tác bna hành văn bản hành chính cho cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, các Đ/c cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách tiếp thu, ghi chép đầy đủ.
             Qua buổi tập huấn kỹ năng hòa giải và kỹ năng ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước Đ/c Vũ Thị Hà mong muốn các Đ/c trong tổ hòa giải ở các làng và các Đ/c cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách xã tiếp tục nguyên cứu tài liệu, nêu cao tinh thần, sáng tạo trong quá trịnh vận dụng vào thực tiễn tại đơn vị mình, nhằm cùng với Đảng, chính quyền hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 đề ra và các năm tiếp theo./.
 

UBND xã Phúc Thịnh phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Ngọc Lặc tổ chức tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách, thành viên tổ hòa giải cơ sở các làng

Đăng lúc: 18/12/2023 11:02:18 (GMT+7)

Ngày 24 tháng 11 năm 2023 Hội đồng phổ biến pháp luật huyện Ngọc Lặc tổ chức tuyên truyền pháp luật Dân chủ cơ sở, Luật hòa giải vơ sở, tập huấn nghiệp vụ cho Hòa giải viên cơ sở và nghiệp vụ ban hành văn bản cho cán bộ, công chức UBND xã

         Ngày 24 tháng 11 năm 2023 UBND xã Phúc Thịnh phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Ngọc Lặc tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật và tập huấn cho hò giải viên cơ sở 8 làng và tập huấn nghiệp vụ ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước cho cán bộ, công chức, can bộ không chuyên trách xã,
       Đ/c Vũ Thị Hà Thường trực HDDPBGDPL- Trưởng phòng tư pháp huyện triển khai một số nội dung cơ bản của Luật dân chủ cơ sở; Luật hòa giải ở cơ sở; Luật phòng, chống bạo lực gia đình và tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho các thành viên tổ trưởng, tổ phó và thành viên tổ hòa giải các làng; tập huấn nghiệp vụ ban hành văn bản hành chính cho cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách xã. Tổng số học viên tham gia 153 đồng chí.
Hà 1.jpg
Hình ảnh Đ/c:  Vũ Thị Hà THường trực HĐPBGDPL huyện Ngọc Lặc tuyên truyền
Luật dân chủ cơ sở và tập huấn nghiệp vụ cho hòa giải viên và nghiệp vụ Banhành
văn bản quản lýhành chính nhà nước cho cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách
 
 
 
       Thông qua buổi tuyên truyền và tập huấn phâng nghiệp vụ các học viên tham gia lớp học nắm bắt được các nội dung cơ bản trong quá trình vận dụng thực tiễn vào quá trình hòa giải tại đơn vị mình về kết hợp giữa vận dụng pháp luật và vận dụng hương ước cộng đồng, vận dụng ảnh hưởng của người có uy tín, dòng họ... để thực hiện các vụ việc hòa giải trên cơ sở đúng quy định của pháp luật hiện hành.Ha 2.jpg

Toàn cảnh các học viên tham gia lớp học
 
 
           Sau khi kết thúc phầ, tập huấn nghiệp vụ hòa giải, Đ/c Vũ Thị Hà tiếp tục tập huấn nghiệp vụ chuyên mon về công tác bna hành văn bản hành chính cho cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, các Đ/c cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách tiếp thu, ghi chép đầy đủ.
             Qua buổi tập huấn kỹ năng hòa giải và kỹ năng ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước Đ/c Vũ Thị Hà mong muốn các Đ/c trong tổ hòa giải ở các làng và các Đ/c cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách xã tiếp tục nguyên cứu tài liệu, nêu cao tinh thần, sáng tạo trong quá trịnh vận dụng vào thực tiễn tại đơn vị mình, nhằm cùng với Đảng, chính quyền hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 đề ra và các năm tiếp theo./.
 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

công khai TTHC