Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
117363

UBND xã Phúc Thịnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Ngày 02/11/2023 00:00:00

Ngày 31 tháng 10 năm 2023 UBND xã làm việc với Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND huyện V/v Kiểm tra công tác cải cách hành chính một cửa, một cửa liên thông năm 2023

      Chiều ngày 31 tháng 10 năm 2023 UBND xã Phúc Thịnh làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc, Do Ông Lê Bá Ngà làm Trưởng ban và các thành viên trong đoàn. Về phía xã Phúc Thịnh có các Đ/c Đại diện lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBMTTQ xã, các Đ/c lãnh đạo thành viên UBND xã, công chức chuyên môn phụ trách công tác cải cách hành chính. Qua  kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức triển khai các nội dung cải cách hành chính theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, Đ/c trưởng đoàn giám sát đánh giá cao sự chuẩn bị về cơ sở vật chất và các nội dung nêu trong đề cương báo cáo, đồng thời Đ/c cũng đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của của UBND xã, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện công tác Cải cách hành chính( CCHC), đặc biệt là công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện đăng ký dịch vụ công quốc gia. Cụ thể qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách công tác CCHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023 các Thủ tục hành chính được UBND xã niêm yết đầy đủ theo quy định của pháp luật, mở sổ sách theo dõi, tổng số thủ tục hành chính năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023 UBND xã Phúc Thịnh đã thực hiện trên hệ thống dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa là  1.557 thủ tục hành chính, trong đó có 75 hồ sơ quá hạn/ 1577 hồ sơ, trong đó năm 2022 là 29 hồ sơ, năm 2023 là 46 hồ sơ= 4,4% so với số hồ sơ thực hiện. Cơ sở vật chất như phòng làm việc, máy tính, máy scan, trang thiết bị dùng cho bộ phận 1 cửa đảm bảo theo quy định hiện hành, công chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn công dân, tổ chức tận tình, chu đáo, không có kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính. Về cải cách hành chính công UBND xã đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động UBND... được ban hành đúng trình tự, thủ tục. Bên cạnh những kết quả đạt được Đ/c Trưởng đoàn cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại cần phải khắc phục trong thời gian tiếp theo đó là: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản CCHC cho người dân, doanh nghiệp với nhiều hình thức thiết thực cho nhân dân dễ hiểu, dễ thực hiện; trang thông tin điện tử xã cần nhiều bài viết  viết về chuyển đổi số quốc gia. 
Anh CD Đang ký ho so lien thong.jpg

Hình ảnh công dân Làng Quên đăng ký dịch vụ công liên thông khai sinh, cấp trẻ BHYT, đăng ký thường trú

 
Với những kết quả nêu trên Đ/c Trưởng đoàn đề nghị: Trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho công dân bớt thời gian đi lại, tiến tới giảm giấy tờ và thực hiện trên môi trường điện tử. Kiên quyết không để tình trạng hồ sơ quá hạn xử lý, không để công dân, tổ chức phản ánh nhũng nhiễu, tiêu cực, phấn đấu xây dựng môi trường làm việc công dân thân thiện, tiến tới xây dựng nền hành chính công liêm chính./.

UBND xã Phúc Thịnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Đăng lúc: 02/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 31 tháng 10 năm 2023 UBND xã làm việc với Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND huyện V/v Kiểm tra công tác cải cách hành chính một cửa, một cửa liên thông năm 2023

      Chiều ngày 31 tháng 10 năm 2023 UBND xã Phúc Thịnh làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc, Do Ông Lê Bá Ngà làm Trưởng ban và các thành viên trong đoàn. Về phía xã Phúc Thịnh có các Đ/c Đại diện lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBMTTQ xã, các Đ/c lãnh đạo thành viên UBND xã, công chức chuyên môn phụ trách công tác cải cách hành chính. Qua  kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức triển khai các nội dung cải cách hành chính theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, Đ/c trưởng đoàn giám sát đánh giá cao sự chuẩn bị về cơ sở vật chất và các nội dung nêu trong đề cương báo cáo, đồng thời Đ/c cũng đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của của UBND xã, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện công tác Cải cách hành chính( CCHC), đặc biệt là công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện đăng ký dịch vụ công quốc gia. Cụ thể qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách công tác CCHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023 các Thủ tục hành chính được UBND xã niêm yết đầy đủ theo quy định của pháp luật, mở sổ sách theo dõi, tổng số thủ tục hành chính năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023 UBND xã Phúc Thịnh đã thực hiện trên hệ thống dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa là  1.557 thủ tục hành chính, trong đó có 75 hồ sơ quá hạn/ 1577 hồ sơ, trong đó năm 2022 là 29 hồ sơ, năm 2023 là 46 hồ sơ= 4,4% so với số hồ sơ thực hiện. Cơ sở vật chất như phòng làm việc, máy tính, máy scan, trang thiết bị dùng cho bộ phận 1 cửa đảm bảo theo quy định hiện hành, công chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn công dân, tổ chức tận tình, chu đáo, không có kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính. Về cải cách hành chính công UBND xã đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động UBND... được ban hành đúng trình tự, thủ tục. Bên cạnh những kết quả đạt được Đ/c Trưởng đoàn cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại cần phải khắc phục trong thời gian tiếp theo đó là: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản CCHC cho người dân, doanh nghiệp với nhiều hình thức thiết thực cho nhân dân dễ hiểu, dễ thực hiện; trang thông tin điện tử xã cần nhiều bài viết  viết về chuyển đổi số quốc gia. 
Anh CD Đang ký ho so lien thong.jpg

Hình ảnh công dân Làng Quên đăng ký dịch vụ công liên thông khai sinh, cấp trẻ BHYT, đăng ký thường trú

 
Với những kết quả nêu trên Đ/c Trưởng đoàn đề nghị: Trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho công dân bớt thời gian đi lại, tiến tới giảm giấy tờ và thực hiện trên môi trường điện tử. Kiên quyết không để tình trạng hồ sơ quá hạn xử lý, không để công dân, tổ chức phản ánh nhũng nhiễu, tiêu cực, phấn đấu xây dựng môi trường làm việc công dân thân thiện, tiến tới xây dựng nền hành chính công liêm chính./.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

công khai TTHC